SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0415
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0415Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0415
Slovenský názov: Geodetické body
Anglický názov: Geodetic points
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 07.040
Triediaci znak: 73 0415
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0415:1979-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmetom normy je definovanie technických podmienok a kritérií presnosti na zriaďovanie a určovanie ich parametrov.Záväzné geodetické referenčné systémy sú realizované geodetickými bodmi a tvoria referenčný základ pre ďalšie geodetické činnosti.Obsah normy STN 73 0415
Predhovor
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
Zoznam skratiek
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Technické požiadavky
3.1 Všeobecne
3.2 Meračské značky
3.3 Objekty a zariadenia na stabilizáciu meračských značiek
3.4 Ochrana geodetických bodov
3.5 Voľba umiestnenia geodetického bodu
4 Dokumentácia údajov o geodetických bodoch
4.1 Všeobecne
4.2 Označovanie geodetických bodov
4.3 Evidenčné jednotky
4.4 Číslovanie geodetických bodov
5 Presnosť geodetických bodov
5.1 Posúdenie polohovej presnosti
5.2 Posúdenie výškovej presnosti
5.3 Posúdenie tiažovej presnosti
6 Geodetické siete
6.1 Geodetické body Štátnej priestorovej siete
6.2 Geodetické body Štátnej nivelačnej siete
6.3 Geodetické body Štátnej gravimetrickej siete
6.4 Geodetické body Štátnej trigonometrickej siete
6.5 Geodetické body lokálnych geodetických sietí
7 Podrobné geodetické body
7.1 Technické požiadavky na podrobné geodetické body
7.2 Presnosť podrobných geodetických bodov
7.3 Číslovanie podrobných geodetických bodov
Tabuľka 1 – Evidenčné jednotky geodetických sietí
Tabuľka 2 – Označovanie bodov geodetických základov
Tabuľka 3 – Geodetické siete
Tabuľka 4 – Presnosť PGB