SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6124-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6124-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6124-1
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy
Anglický názov: Road Construction.Part 1:Hydraulically bound layers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.060, 93.080.10, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6124
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6124:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie hydraulicky stmelených vrstiev vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, miestnych a účelových komunikácií, pohybových plôch na letiskách a iných dopravných plôch kladených finišermi, prípadne iným mechanizovaným spôsobom alebo vyrábaných na mieste.Obsah normy STN 73 6124-1
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Značky a označovanie
4 Symboly a značky
5 Stavebná zmes
5.1 Kamenivo
5.2 Spojivo
5.3 Prísady
5.4 Voda
5.5 Počiatočná skúška typu (PST)
5.6 Preukazovanie zhody
5.7 Plánované skúšky
5.8 Výroba zmesi
6 Použitie vo vozovke
7 Stavebné práce
7.1 Podklad
7.2 Doprava zmesi
7.3 Rozprestieranie
7.4 Výroba na mieste
7.5 Hutnenie
7.6 Ošetrovanie
7.7 Tvorba škár
7.8 Plánované skúšky zmesi vyrobenej na mieste
7.9 Preberacie skúšky hotovej vrstvy
8 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
Literatúra