SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6126
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6126


Označenie: STN 73 6126 zrušená
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
Anglický názov: Road Construction.Unbound Cuorses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Dátum zrušenia: 1. 3. 2021
Jazyk: SK
ICS: 19.060, 93.080.10
Triediaci znak: 73 6126
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6126:1996-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie nestmelených vrstiev vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, miestnych a účelových komunikácií, pohybových plôch na letiskách a iných dopravných plôch kladených finišermi, prípadne iným mechanizovaným spôsobom.Obsah normy STN 73 6126
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Značky a označovanie
4 Symboly a značky
5 Stavebná zmes
5.1 Kamenivo
5.2 Voda
5.3 Stavebná zmes
5.4 Počiatočná skúška typu
5.5 Preukazovanie zhody
5.6 Plánované skúšky
5.7 Výroba zmesi
6 Použitie vo vozovke
7 Stavebné práce
7.1 Podklad
7.2 Doprava zmesi
7.3 Rozprestieranie
7.4 Hutnenie
7.5 Ošetrovanie povrchu
7.6 Preberacie skúšky hotovej vrstvy
8 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
9 Literatúra