SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13459
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13459Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13459
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie
Anglický názov: Road marking materials.Sampling from storage and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7020
Úroveň zapracovania: idt EN 13459:2011
Vestník: 10/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 13459-1:2001-10 (73 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument opisuje metódy na získanie reprezentatívnych vzoriek materiálov na vodorovné dopravné značky a uvádza vhodné skúšobné metódy.Opisujú sa v nej metódy vhodné na získanie reprezentatívnych vzoriek hlavných typov výrobkov, t. j. náterových látok, za studena tvrdnúcich plastov, termoplastov, premixovej sklenej balotiny, posypových materiálov, vopred pripravených vodorovných dopravných značiek a retroreflexných dopravných gombíkov.Obsah normy STN EN 13459
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Postupy vzorkovania
4.1 Všeobecne
4.2 Náterové látky
4.3 Termoplasty
4.4 Plasty tvrdnúce za studena
4.5 Retroreflexné dopravné gombíky
4.6 Vopred pripravené vodorovné dopravné značky
4.7 Posypové materiály a premixová sklená balotina
5 Skúšanie vzoriek
5.1 Minimálne množstvo vzorky
5.2 Identifikačné skúšanie
5.3 Overovacie skúšky
6 Protokol o skúške
Príloha A (normatívna) – Minimálne požadované sprievodné informácie o vzorke
Tabuľka 1 – Výber šarží alebo balení z multišaržových zásob
Tabuľka 2 – Minimálne množstvá vzorky na vykonávanie skúšok