SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0090
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0090Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0090
Slovenský názov: Geotechnický prieskum
Anglický názov: Geotechnical investigations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.200, 93.020
Triediaci znak: 73 0090
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0090:1962-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na prieskum horninového prostredia, ktorý je súčasťou navrhovania geotechnických konštrukcií.Platí pre základy budov a inžinierskych konštrukcií.Na prieskum horninového prostredia podzemných, vodných, niektorých dopravných stavieb (tunely, letiská a pod.), zvláštne stavebné objekty a špeciálne geotechnické konštrukcie sa vzťahujú aj požiadavky v iných príslušných normách.Obsah normy STN 73 0090
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny, definície a značky
3 Prieskum horninového prostredia pre stavenisko
3.1 Všeobecne
3.2 Geotechnický prieskum pri 1 geotechnickej kategórii
3.3 Geotechnický prieskum pri 2 geotechnickej kategórii
3.4 Geotechnický prieskum pri 3 geotechnickej kategórii
4 Etapy geotechnického prieskumu
5 Záverečná správa z prieskumu