SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13212
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13212Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13212
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby
Anglický názov: Road marking materials.Requirements for factory production control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7017
Úroveň zapracovania: idt EN 13212:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13212:2003-07 (73 7017)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky pre vnútropodnikovú kontrolu výroby (VPK) pre výrobcu materiálov na vodorovné dopravné značenie.Tento dokument špecifikuje, ktoré typy skúšok sa musia brať do úvahy pri vnútropodnikovej kontrole výroby.Obsah normy STN EN 13212
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Všeobecné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby (VPK)
4.1 Všeobecne
4.2 Systémové požiadavky
4.2.1 Zamestnanci
4.2.2 Inštalácia a vybavenie
4.2.3 Vstupné suroviny
4.2.4 Navrhovanie
4.2.5 Kontrola výroby
4.2.6 Skúšanie vzoriek
4.2.7 Referenčná vzorka
4.2.8 Balenie, etiketovanie, manipulácia a uskladnenie
4.2.9 Záznamy a zaobchádzanie s nezhodou
4.2.10 Nápravné opatrenie
4.3 Výstupné skúšky
4.3.1 Všeobecne
4.3.2 Špecifické požiadavky
4.3.2.1 Všeobecne
4.3.2.2 Náterová látka (EN 1871)
4.3.2.3 Termoplasty (EN 1871)
4.3.2.4 Studené plasty (EN 1871)
4.3.2.5 Posypový materiál a premixovaná balotina (EN 1423 a EN 1424)
4.3.2.6 Vopred pripravené dopravné značky (EN 1790)
4.3.2.7 Cestné gombíky (EN 1463)
Tabuľka 1 – Minimálne množstvo referenčnej vzorky
Tabuľka 2 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby náterovej látky
Tabuľka 3 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby kontroly termoplastu
Tabuľka 4 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby studeného plastu
Tabuľka 5 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby studeného plastu
Tabuľka 6 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby posypového materiálu alebo premixovanej balotiny
Tabuľka 7 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby protišmykových prísad
Tabuľka 8 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby samostatne lepiace vopred pripravené dopravné značky
Tabuľka 9 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby všetkých za studena aplikovaných vopred pripravených dopravných značiek alebo za horúca
aplikovaných dopravných značiek s posypovým materiálom
Tabuľka 10 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby pre telo cestného gombíka
Tabuľka 11 – Minimálna frekvencia výstupných skúšok VPK výroby pre optické časti cestného gombíka
Príloha A (normatívna) – Vopred pripravené samolepiace dopravné značky. Skúšobná metóda pre stanovenie množstva adhezíva na jednotku plochy