SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1824
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1824


Označenie: STN EN 1824 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku
Anglický názov: Road marking materials.Road trials
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 6. 2021
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7013
Úroveň zapracovania: idt EN 1824:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1824:2021-06 (73 7013)
Nahradené normy: STN EN 1824:2000-12 (73 7013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje podmienky na skúšanie materiálov určených na trvalé a na dočasné vodorovné dopravné značenie na skúšobných úsekoch.Dané sú podrobnosti pre testovacie miesto skúšobných úsekov, pre nanášanie materiálov určených na vodorovné dopravné značenie na skúšobných úsekoch, pre merané parametre, počet meraní a predkladanie výsledkov formou protokolu o skúške.Obsah normy STN EN 1824
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Skúšobný úsek a podmienky
5 Organizácia skúšok na skúšobných úsekoch
6 Nanášanie materiálov určených na vodorovné dopravné značenie
7 Merania týkajúce sa funkčných parametrov
8 Protokol o skúške materiálu na vodorovné dopravné značenie
Príloha A (normatívna) – Klasifikácia podľa Köppenovho klimatického klasifikačného systému
Príloha B(normatívna) – Meranie počtu prejazdov a percento ťažkých vozidiel
Príloha C (normatívna) – Stanovenie aplikovaného množstva a spotrebovaného množstva materiálu počas aplikácie
Príloha D (normatívna) – Stanovenie času zasychania
Príloha E (normatívna) – Meteorologické stanovenia počas aplikácie
Príloha F (normatívna) – Odstrániteľnosť
Príloha G (normatívna) – Stanovenie indexu opotrebovania
Príloha H (informatívna) – Vzor protokolu o skúške
Literatúra
Tabuľka 1 – Klimatické triedy skúšobného úseku
Tabuľka 2 – Triedy drsnosti skúšobného úseku
Tabuľka 3 – Triedy prejazdov kolies
Tabuľka 4 – Periodickosť meraní
Obrázok 1 – Príklad priečneho usporiadania čiar s ukážkou meraného stĺpca
Obrázok 2 – Príklad pozdĺžneho usporiadania čiar s ukážkou meraného stĺpca