SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1627
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1627


Označenie: STN EN 1627 zrušená
Slovenský názov: Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
Anglický názov: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters.Burglar resistance.Requirements and classification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.310, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6173
Úroveň zapracovania: idt EN 1627:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1627:2021-10 (74 6173)
Nahradené normy: STN P ENV 1627:2001-02 (74 6173), STN 74 7731:1991-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a systém triedenia vlastnosti odolnosť proti vlámaniu dverí, okien, závesných stien, mreží a uzáverov.Je vhodná na tieto uvedené spôsoby otvárania: otáčanie, sklápanie, skladanie, otváranie a sklápanie, vyklápanie horné alebo dolné, posúvanie (vodorovné a zvislé) a rolovanie, ako aj na pevné konštrukcie.Obsah normy STN EN 1627
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zatriedenie odolnosti
5 Výplne
6 Kovania
7 Mechanická pevnosť
7.1 Statické zaťaženie
7.2 Dynamické zaťaženie v triedach odolnosti 1, 2 a 3
8 Vlámanie ručným útokom
9 Protokol o zatriedení
10 Montáž
11 Skúšobné vzorky
Príloha A (informatívna) – Odporúčania k obsahu montážnych pokynov od výrobcu
Príloha B (normatívna) – Požiadavky na zámky a kovania mimo účelu noriem zobrazených v tabuľke 2
Príloha C (informatívna) – Triedy odolnosti – triedenie podľa EN 1627
C.1 Úvod
C.2 Triedy odolnosti 1 až 3
C.3 Triedy odolnosti 4 až 6
Príloha D (normatívna) – Miesto použitia
D.1 Rozmery
D.2 Zmena prvkov kovania
D.3 Iné úpravy
Príloha E (normatívna) – Postup skúšania a klasifikácie
Literatúra
Tabuľka 1 – Minimálne požiadavky na zasklenia
Tabuľka 2 – Požiadavky na kovanie
Tabuľka 3 – Statické zaťažovanie výrobkov skupiny 1 a skupiny
Tabuľka 4 – Statické zaťažovanie výrobkov skupiny
Tabuľka 5 – Statické zaťažovanie výrobkov skupiny
Tabuľka 6 – Výška pádu pri dynamickej skúške
Tabuľka 7 – Sady náradia a čas odolnosti
Tabuľka B.1 – Požiadavky na zámky a kovania neobsiahnuté v tabuľke
Tabuľka C.1 – Predpokladaná metóda a pokusy na dosiahnutie vstupu
Obrázok B.1 – Požiadavky na kľučky
Obrázok D.1 – Extrapolačné pravidlá pri dverách
Obrázok D.2 – Extrapolačné pravidlá pri oknách
Obrázok D.3 – Extrapolačné pravidlá pri roletách
Obrázok E.1 – Skúšanie a klasifikácia prvkov odolných proti vlámaniu
Obrázok E.2 – Postup skúšania podľa EN 1627