Tlačiť

STN 79 0055/Z2/Oa


Označenie: STN 79 0055/Z2/Oa zrušená
Slovenský názov: Obuvnícke a kožiarske výrobky. Limitné koncentrácie škodlivých látok. Technické požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Shoe and leather products. Limit concentrations of harmful substances. Technical requirements and testing methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 3. 2012
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 79 0055
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Na titulnej strane sa opravuje dátum vydania STN EN ISO 17072-1 na október 2011.
Predmet normy: Norma určuje limitné koncentrácie zdraviu škodlivých látok vo výrobkoch obuvníckeho, galantérneho a kožiarskeho priemyslu, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s ľudskou pokožkou alebo ústnou dutinou a špecifikuje metódy ich stanovenia