SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 544
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 544Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 544
Slovenský názov: Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
Anglický názov: Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements.Product specification and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.50
Triediaci znak: 74 7801
Úroveň zapracovania: idt EN 544:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *1 V 04/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 544:2007-02 (74 7801)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje vlastnosti, parametre a skúšobné metódy hotových asfaltových šindľov pred položením na strechu.Tiež obsahuje pravidlá pre označovanie, etiketovanie a poskytuje postup na hodnotenie zhody.Obsah normy STN EN 544
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Úvod
1 Predmet
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Materiály
4.1.1 Obsah asfaltu
4.1.2 Povrchová úprava hornej strany
4.1.3 Povrchová úprava spodnej strany
4.2 Geometrické vlastnosti
4.2.1 Tvary
4.2.2 Plocha prekrytia
4.3 Mechanické vlastnosti
4.3.1 Pevnosť v ťahu
4.3.2 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom
4.4 Trvanlivosť
4.4.1 Nasiakavosť
4.4.2 Odolnosť proti UV žiareniu
4.4.3 Odolnosť proti tvorbe bublín
4.4.4 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote
4.4.5 Priľnavosť minerálnych granúl alebo bridlicových šupiniek
4.4.6 Priľnavosť ochrannej kovovej fólie
4.5 Požiarne charakteristiky
4.5.1 Reakcia na oheň
4.5.2 Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom
5 Odber vzoriek
5.1 Všeobecne
5.1.1 Vyrezanie skúšobných telies
5.1.2 Označenie skúšobných telies
5.2 Obsah asfaltu
5.3 Geometrické skúšky
5.3.1 Tvary
5.3.2 Plocha prekrytia viacvrstvových šindľov
5.4 Pevnosť v ťahu
5.5 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom
5.6 Nasiakavosť
5.7 Odolnosť proti UV žiareniu
5.8 Odolnosť proti tvorbe bublín
5.9 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote
5.10 Priľnavosť minerálnych granúl a bridlicových šupiniek
5.11 Priľnavosť kovovej fólie
5.12 Požiarne charakteristiky
5.12.1 Reakcia na oheň
5.12.2 Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom
6 Skúšobné metódy
6.1 Odber vzoriek
6.2 Obsah asfaltu
6.2.1 Skúšobné podmienky
6.2.2 Zariadenie
6.2.3 Postup
6.2.4 Vyjadrenie výsledkov
6.3 Geometrické vlastnosti
6.3.1 Zariadenie
6.3.2 Kontrola šírok
6.3.3 Kontrola výšok
6.3.4 Plocha viacvrstvového prekrytia
6.4 Mechanické vlastnosti
6.4.1 Pevnosť v ťahu
6.4.2 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom
6.4.3 Nasiakavosť
6.4.4 Odolnosť proti UV žiareniu
6.4.5 Odolnosť proti tvorbe bublín
6.4.6 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote
6.4.7 Priľnavosť minerálnych granúl a bridlicových šupiniek
6.4.8 Priľnavosť kovovej fólie
6.5 Požiarne charakteristiky
6.5.1 Reakcia na oheň
6.5.2 Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom
7 Hodnotenie zhody
7.1 Všeobecne
7.2 Počiatočné skúšky typu (PST)
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (VPK)
7.3.1 Všeobecne
7.3.2 Zariadenie
7.3.3 Suroviny a komponenty
7.3.4 Nezhodné výrobky
7.3.5 Početnosť skúšok
7.3.6 Skúšobné metódy
8 Označovanie a etiketovanie
8.1 Označovanie
8.2 Etiketovanie
Príloha A (informatívna) – Početnosť skúšok pre vnútropodnikovú kontrolu
Príloha B (informatívna) – Príklad technického listu výrobku
B.1 Všeobecné informácie
B.2 Vlastnosti
Príloha C (informatívna) – Významné technické zmeny medzi touto Európskou normou a predošlým vydaním
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS)
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti
ZA.2 Postup preukazovania zhody výrobkov a vyhlasovanie zhody
ZA.2.1 Systémy preukazovania zhody
ZA.2.2 Vyhlasovanie zhody ES
ZA.3 Označenie CE
Literatúra
Obrázok 1 – Rôzne tvary šindľov
Obrázok 2 – Viacvrstvový šindeľ
Obrázok 3 – Príklad vyrezania skúšobného telesa na skúšku odolnosti proti pretrhnutiu (driekom klinca)
Obrázok 4 – Kontrola šírky
Obrázok 5 – Kontrola výšky
Obrázok 6 – Meranie
Obrázok ZA.1 – Príklad označenia CE a informácie
Tabuľka 1 – Najmenšia pevnosť v ťahu
Tabuľka 2 – Druhy vrchnej povrchovej úpravy
Tabuľka A.1 – Početnosť skúšok
Tabuľka B.1 – Informácia zo skúšok
Tabuľka ZA.1.1 – Príslušné ustanovenia pre asfaltové šindle na strechy
Tabuľka ZA.1.2 – Príslušné ustanovenia pre asfaltové šindle na vonkajšie steny
Tabuľka ZA.2 – Systémy preukazovania zhody
Tabuľka ZA.3.1 – Pridelenie úloh pri hodnotení zhody asfaltových šindľov v rámci systému
Tabuľka ZA.3.2 – Pridelenie úloh pri hodnotení zhody asfaltových šindľov v rámci systému