SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1628
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1628


Označenie: STN EN 1628 zrušená
Slovenský názov: Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení
Anglický názov: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters.Burglar resistance.Test method for the determination of resistance under static loading
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 5. 2016
Jazyk: SK
ICS: 13.310, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6174
Úroveň zapracovania: idt EN 1628:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1628+A1:2016-05 (74 6174)
Nahradené normy: STN P ENV 1628:2001-02 (74 6174), STN 74 7731:1991-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje skúšobnú metódu na určenie odolnosti pri statickom zaťažení na zistenie vlastností odolnosti okien, dverí, závesných stien, mreží a uzáverov proti vlámaniu.Platí na tieto uvedené spôsoby otvárania: otáčanie, sklápanie, skladanie, otváranie a sklápanie, vyklápanie horné alebo dolné, posúvanie (vodorovné a zvislé) a rolovanie, ako aj na pevné (nepohyblivé) konštrukcie.Obsah normy STN EN 1628
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zariadenie
4.1 Skúšobná súprava
4.2 Zaťažovacie zariadenie
4.3 Háky
4.4 Remene
4.5 Zaťažovacie prostriedky/prítlačné podložky
4.6 Meracie zariadenie
4.7 Náhradný rám
4.8 Tolerancie
5 Skúšobná vzorka
5.1 Všeobecne
5.2 Príprava a preskúmanie skúšobnej vzorky
6 Postup
6.1 Klíma v skúšobnej miestnosti
6.2 Všeobecne
6.3 Skúšanie stavebných výrobkov zo skupiny 1 a skupiny 2
6.3.1 Záťažové body na výrobkoch skupiny 1 a skupiny 2
6.3.2 Skúšobný postup na skúšanie sústavy fixovania výplne (skupiny výrobkov 1 a 2)
6.3.3 Skúšobný postup na krídle (skupina výrobkov 1, trieda odolnosti proti vlámaniu 1)
6.3.4 Skúšobný postup na krídle (skupina výrobkov 1, trieda odolnosti proti vlámaniu 2 a vyššie)
6.3.5 Skúšobný postup na krídle (skupina výrobkov 2, trieda odolnosti proti vlámaniu 1)
6.3.6 Skúšobný postup na krídle (skupina výrobkov 2, trieda odolnosti proti vlámaniu 2 a vyššie)
6.4 Vyjadrenie výsledkov pri výrobkoch skupiny 1 a 2
6.5 Skúšanie stavebných výrobkov skupiny 3
6.5.1 Záťažové body
6.5.2 Smer zaťažovania
6.5.3 Postup zaťažovania a merania
6.5.4 Vyjadrenie výsledkov
6.6 Skúšanie stavebných výrobkov skupiny 4
6.6.1 Všeobecne
6.6.2 Odolnosť pohyblivej časti
6.6.3 Odolnosť pohyblivej časti
6.6.4 Vyjadrenie výsledkov
7 Protokol o skúške
Príloha A (normatívna) – Skúšobné zariadenie
A.1 Príklady na záťažové body F1 a F3
A.2 Príklad skúšobnej súpravy
A.3 Príklady zaťažovacích prostriedkov/prítlačných podložiek na dvere, okná a uzávery
A.4 Príklady zaťažovacích prostriedkov/prítlačných podložiek na dvere, okná a uzávery v miestach, kde je nevyhnutné premostenie ponad nejaký
prvok kovania alebo zámky
A.5 Príklady zaťažovacích prostriedkov/prítlačných podložiek na rolovacie uzávery
A.6 Príklady zaťažovacích prostriedkov/prítlačných podložiek na rolety – samostatná skúška vodiacich koľajníc
A.7 Príklady zaťažovacích prostriedkov na mreže
A.8 Príklady zaťažovacích zariadení na posuvné dvere, posuvné dvere s dvomi krídlami, posuvné okná a uzávery
A.9 Príklady hákov
A.10 Škárové mierky
A.11 Príklady montážnych zostáv
A.12 Príklady montážnych zostáv okien
A.13 Príklady montážnych zostáv krídlových a skladacích uzáverov
A.14 Príklady montážnych zostáv vodiacich líšt a roliet v skúšobnej súprave
A.15 Príklady montážnych zostáv mreží v skúšobnej súprave
A.16 Záťažové body na dverách (zaťaženie F3 a F2) v triede odolnosti 1 až 6
A.17 Záťažové body na dverách (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.18 Záťažové body na dverách (zaťaženie F1 a F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.19 Záťažové body na dverách (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.20 Záťažové body na dverách (zaťaženie F3 a F3.a) v triede odolnosti 1
A.21 Doplňujúce záťažové body na dverách (zaťaženie F3.a a F3) v triede odolnosti 1
A.22 Doplňujúce záťažové body na dverách (zaťaženie F3, F3.a a F2) v triede odolnosti 1
A.23 Záťažové body na oknách (zaťaženia F1 a F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.24 Doplňujúce záťažové body na oknách (zaťaženie F3.a a F3) v triede odolnosti 1
A.25 Doplňujúce záťažové body na dvojkrídlových oknách
A.26 Doplňujúce záťažové body na oknách (zaťaženie F3.a) v triede odolnosti 1
A.27 Doplňujúce záťažové body na oknách (zaťaženie F3.a a F3) v triede odolnosti 1
A.28 Záťažové body na oknách (zaťaženia F1 a F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.29 Záťažové body na jednoduchom uzávere (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.30 Záťažové body na viackrídlovom uzávere (zaťaženia F1 a F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.31 Záťažové body na viackrídlovom uzávere (zaťaženia F1 a F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.32 Samostatná skúška vodiacej koľajnice na rolete
A.33 Záťažové body na roletách (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.34 Záťažové body na roletách (zaťaženie F2) v triede odolnosti 1 až 6
A.35 Záťažové body na roletách (zaťaženie F1) v triede odolnosti 1 až 6
A.36 Záťažové body na pevných mrežiach (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.37 Záťažové body na pohyblivých mrežiach (zaťaženie F3) v triede odolnosti 1 až 6
A.38 Záťažové body na pohyblivých mrežiach (zaťaženie F3.2) v triede odolnosti 1 až 6
Príloha B (normatívna) – Postupnosť skúšania pri statickej skúške v triede odolnosti proti vlámaniu 1 až 6
Príloha C (normatívna) – Posunutie okenného kovania proti smeru zatvárania
C.1 Všeobecne
C.2 Skúšobné kritériá
C.3 Skúšobná metóda
Literatúra
Tabuľka 1 – Požiadavky na zasklenie skúšobnej vzorky
Obrázok A.1 – Roh výplne (F1)
Obrázok A.2 – Bod zatvorenia (F3)
Obrázok A.3 – Bod zatvorenia (F3)
Obrázok A.4 – Bod zatvorenia (F3)
Obrázok A.5 – Príklad skúšobnej súpravy
Obrázok A.6 – Prítlačná podložka typu
Obrázok A.7 – Prítlačná podložka typu
Obrázok A.8 – Prítlačná podložka typu
Obrázok A.9 – Zaťažovací prostriedok typu
Obrázok A.10 – Zaťažovací prostriedok typu
Obrázok A.11 – Zaťažovacie zariadenie
Obrázok A.12 – Príklad háku
Obrázok A.13 – Škárové mierky, typ A, B, C
Obrázok A.14 – Škárová mierka, typ D (elipsa 250 mm × 150 mm/hrúbka 20 mm)
Obrázok A.15 – Skúšobná vzorka v náhradnom ráme
Obrázok A.16 – Otočné dvere
Obrázok A.17 – Otočné dvere
Obrázok A.18 – Posuvné dvere
Obrázok A.19 – Skúšobná vzorka v náhradnom ráme
Obrázok A.20 – Nabok otvárateľné okno
Obrázok A.21 – Nabok otvárateľné okno
Obrázok A.22 – Skúšobná vzorka v náhradnom ráme
Obrázok A.23 – Krídlový/skladací uzáver
Obrázok A.24 – Krídlový/skladací uzáver
Obrázok A.25 – Príklad montážnej zostavy roliet
Obrázok A.26 , A.27, A.28, A.29 – Roleta
Obrázok A.30 – Skúšobná vzorka v náhradnom ráme
Obrázok A.31 , A.32 – Pevná mreža
Obrázok A.33 – Otáčavé dvere bez doplnkových zámkov alebo viacbodového zamykacieho systému
Obrázok A.34 – Otáčavé dvere s doplnkovými zámkami alebo viacbodovým zamykacím systémom
Obrázok A.35 – Postup pri statickej skúške na dvojitých dverách
Obrázok A.36 – Špeciálne záťažové body na dverách so svetlíkom
Obrázok A.37 – Špeciálne záťažové body na pripevnenom a presklenom bočnom paneli
Obrázok A.38 – Špeciálne záťažové body na dverách s dvomi krídlami
Obrázok A.39 – Špeciálne záťažové body na posuvných dverách
Obrázok A.40 – Špeciálne záťažové body na zdvihovo posuvných dverách
Obrázok A.41 – Zaťaženie pôsobiace cez remene na jednokrídlové dvere
Obrázok A.42– Zaťaženie pôsobiace cez remene na jednokrídlové dvere; zapadací plech leží pred stenovým vybratím
Obrázok A.43 – Jednokrídlové dvere
Obrázok A.44 – Dvojkrídlové dvere, zaťaženie pôsobí prostredníctvom remeňov
Obrázok A.45 – Otočné okno
Obrázok A.46 – Zaťaženie pôsobiace cez háky na jednokrídlové okno
Obrázok A.47 – Špeciálne záťažové body na dvojkrídlovom okne
Obrázok A.48 – Jednokrídlové okno
Obrázok A.49 – Dvojkrídlové okno
Obrázok A.50 – Zaťaženia pôsobiace cez háky na okno
Obrázok A.51 – Horizontálne alebo vertikálne posuvné okno, dvojkrídlové
Obrázok A.52 – Horizontálne alebo vertikálne výkyvné okno
Obrázok A.53 – Záťažové body na jednoduchom uzávere
Obrázok A.54 – Záťažové body na viackrídlovom uzávere
Obrázok A.55 – Záťažové body na viackrídlovom uzávere
Obrázok A.56 – Statické zaťažovanie vodiacich koľajníc ako samostatných prvkov
Obrázok A.57 – Zdvíhací rolovací záves
Obrázok A.58 – Skúška zasunutia lišty
Obrázok A.59 – Statické zaťažovanie spojenia medzi vodiacou koľajnicou a roletou
Obrázok A.60 – Záťažové body na pevných mrežiach
Obrázok A.61 – Záťažové body na pohyblivých mrežiach
Obrázok A.62 – Záťažové body na rolovacích mrežiach
Obrázok A.63 – Skúška zasunutia mreže na rolovacích mrežiach
Obrázok B.1 – Postupnosť skúšania pri statickej skúške v triede odolnosti proti vlámaniu 1 až
Obrázok C.1 – Príklad zaťažovacieho zariadenia
Obrázok C.2 – Záťažové a meracie body pri skúške okenného kovania na sklopenie a otváranie