Tlačiť

STN ISO 29990Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 29990
Slovenský názov: Vzdelávacie služby neformálneho vzdelávania a prípravy. Základné požiadavky na poskytovateľov služieb
Anglický názov: Learning services for non-formal education and training.Basic requirements for service providers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.180
Triediaci znak: 95 5305
Úroveň zapracovania: idt ISO 29990:2010
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje základné požiadavky na poskytovateľov vzdelávacích služieb v neformálnom vzdelávaní a príprave.Obsah normy STN ISO 29990
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Vzdelávacie služby
3.1 Určenie vzdelávacích potrieb
3.2 Návrh vzdelávacích služieb
3.3 Poskytovanie vzdelávacích služieb
3.4 Monitorovanie poskytovania vzdelávacích služieb
3.5 Hodnotenie vykonávané poskytovateľmi vzdelávacej služby
4 Manažérstvo poskytovateľa vzdelávacej služby
4.1 Všeobecné požiadavky na manažérstvo
4.2 Manažérstvo stratégie a podnikania
4.3 Preskúmanie manažmentom
4.4 Preventívne a nápravné opatrenia
4.5 Manažérstvo financií a manažérstvo rizika
4.6 Manažérstvo ľudských zdrojov
4.7 Manažérstvo komunikácie (internej/externej)
4.8 Prideľovanie zdrojov
4.9 Interné audity
4.10 Spätná väzba od zainteresovaných strán
Príloha A (informatívna) – Obsah podnikateľského plánu
Príloha B (informatívna) – Informácie na preskúmanie systému manažérstva
Príloha C (informatívna) – Preventívne a nápravné opatrenia
Príloha D (informatívna) – Príklady kľúčových kompetentností poskytovateľov vzdelávacích služieb
Príloha E (informatívna) – Súvislosť medzi ISO 29990: 2010 a ISO 9001: 2008
Literatúra