SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 15524
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 15524


Označenie: TNI CEN/TR 15524 zrušená
Slovenský názov: Poštové služby. Informácie pre zákazníkov vrátane sledovania zásielok. Všeobecné pojmy a definície
Anglický názov: Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia: 1. 1. 2021
Jazyk: EN
ICS: 03.240
Triediaci znak: 01 0702
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 15524:2011
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy TNI CEN/TR 15524
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Terms and definitions
3 Symbols and Abbreviations
4 General concepts
4.1 Mail communication system domains
4.2 Parties, agents and their roles
4.2.1 Party attribute
4.2.2 Agent attribute
4.3 Physical objects
4.3.1 Mail item
4.3.2 Mail unit
4.3.3 Mail receptacle
4.3.4 Mail aggregate
4.3.5 Aggregate
4.3.6 Mailing submission
4.3.7 Induction unit
4.4 Informational objects
4.4.1 Mail unit attribute
4.4.2 Mail receptacle attribute
4.4.3 Aggregate attribute
4.4.4 Aggregate catalogue
4.4.5 Statement of mailing submission
4.4.6 Induction unit
4.4.7 Electronically exchanged message
4.4.8 Observation
4.4.9 Observation attribute
4.4.10 Expectation
4.4.11 Postal product/service
4.4.12 Postal product/service attribute
4.4.13 Event
4.4.14 Event attribute
4.5 Processes
4.5.1 Mailer domain process
4.5.2 Postal domain process
4.5.3 Recipient domain process
4.6 Interfaces
5 Customer-directed information (model of usage)
5.1 Observations
5.1.1 Observation at outbound facility
5.1.2 Observation at outbound facility dispatch
5.1.3 Observation at inbound facility entry
5.1.4 Observation at inbound facility processing
5.1.5 Observation at customs
5.1.6 Observation at delivery facility entry
5.1.7 Observation at delivery to recipient
5.2 Expectation
5.3 Events
5.3.1 Event at outbound facility
5.3.2 Event at outbound facility dispatch
5.3.3 Event at inbound facility entry
5.3.4 Event at inbound facility processing
5.3.5 Event at customs
5.3.6 Event at delivery facility entry
5.3.7 Event at delivery to recipient
5.4 Track and trace
6 List of mail unit attributes and corresponding events
7 Data Constructs: Representation of event information
Annex A (informative) Example of CDI application
Annex B (informative) Entity relationships diagram
Bibliography