SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6127-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6127-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6127-3
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 3: Asfaltocementový betón
Anglický názov: Road Building.Grouted courses.Part 3:Open-graded asphalt concrete filled with a special cement ground
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.10, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6127
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6127:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie vrstiev z asfaltocementového betónu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, miestnych a účelových komunikácií, pohybových plôch na letiskách a iných dopravných plochách.Obsah normy STN 73 6127-3
Predhovor
Zmena oproti predchádzajúcej norme
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Značky a označovanie
4 Symboly a skratky
5 Stavebná zmes
5.1 Kamenivo
5.2 Spojivo
5.3 Prísady
5.4 Voda
5.5 Návrh kostry ACB
5.6 Návrh výplňovej malty ACB
6 Použitie vo vozovke
7 Vykonávanie prác
7.1 Podklad
7.2 Výroba asfaltovej zmesi
7.3 Výroba výplňovej malty
7.4 Rozprestieranie a hutnenie výplňovej malty
7.5 Ošetrovanie povrchu ACB
7.6 Tvorba škár
8 Skúšanie a preberanie prác
8.1 Plánované skúšky kostry
8.2 Plánované skúšky výplňovej malty
8.3 Preberacie skúšky hotovej vrstvy
9 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
Príloha A (normatívna) – Skúška tekutosti malty
Príloha B (normatívna) – Odlučiteľnosť vody
Literatúra
Tabuľka 1 – Označovanie pre jednotlivé vrstvy
Tabuľka 2 – Požiadavky na kamenivo
Tabuľka 3 – Požiadavky na kostru ACB
Tabuľka 4 – Požiadavky na výplňovú maltu ACB
Tabuľka 5 – Použitie vrstiev z asfaltocementového betónu zmesí vo vozovke
Tabuľka 6 – Hrúbka vrstiev z asfaltocementového betónu
Tabuľka 7 – Požiadavky na podkladovú vrstvu
Tabuľka 8 – Zaťaženie vrstvy ACB
Tabuľka 9 – Plánované skúšky kostry
Tabuľka 10 – Plánované skúšky stavebných materiálov pre výplňovú maltu
Tabuľka 11 – Skúšky stavebnej zmesi – výplňovej malty
Tabuľka 12 – Preberacie skúšky hotovej vrstvy
Obrázok A.1 – Lievik