SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1999-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1999-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1999-1-2
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 9.Design of aluminium structures.Part 1-2:Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1999-1-2:2007, idt EN 1999-1-2:2007/AC:2009
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1999-1-2:2007-08 (73 1501)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1999 sa používa na navrhovanie budov a konštrukcií z hliníkových zliatin.Zásady a požiadavky bezpečnosti a používateľnosti tejto normy vyhovujú princípom navrhovania a overovania EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1999-1-2
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Vznik a vývoj programu eurokódov
Úloha a oblasť používania eurokódov
Národné normy preberajúce eurokódy
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA)
Doplňujúce informácie špecifické pre EN 1999-1-2
Národná príloha k EN 1999-1-2
Kapitola 1 Všeobecne
1.1 Predmet normy
1.1.1 Predmet normy EN 1999
1.1.2 Predmet normy EN 1999-1-2
1.2 Normatívne odkazy
1.3 Predpoklady
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami
1.5 Termíny a definície
1.5.1 Osobitné termíny súvisiace všeobecne s navrhovaním
1.5.2 Definície súvisiace s teplotným zaťažením
1.5.3 Termíny súvisiace s materiálom a výrobkami
1.5.4 Termíny súvisiace s výpočtom prestupu tepla
1.5.5 Termíny súvisiace s mechanickou analýzou
1.6 Značky
Kapitola 2 Zásady navrhovania
2.1 Požiadavky
2.1.1 Základné požiadavky
2.1.2 Namáhanie normalizovaným požiarom
2.1.3 Namáhanie parametrickým požiarom
2.2 Zaťaženie
2.3 Návrhové hodnoty vlastností materiálu
2.4 Metódy overovania
2.4.1 Všeobecne
2.4.2 Analýza prvkov
2.4.3 Analýza častí konštrukcie
2.4.4 Globálna analýza konštrukcie
Kapitola 3 Materiál
3.1 Všeobecne
3.2 Mechanické vlastnosti hliníkových zliatin
3.2.1 Pevnostné a deformačné vlastnosti
3.2.2 Objemová hmotnosť
3.3 Tepelné vlastnosti
3.3.1 Hliníkové zliatiny
3.3.2 Materiály požiarnej ochrany
Kapitola 4 Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
4.1 Všeobecne
4.2 Jednoduché výpočtové modely
4.2.1 Všeobecne
4.2.2 Odolnosť
4.2.3 Vývoj teploty hliníkovej zliatiny
4.3 Zdokonalené výpočtové modely
4.3.1 Všeobecne
4.3.2 Tepelná odozva
4.3.3 Mechanická odozva
4.3.4 Platnosť zdokonalených výpočtových metód
Prílohy
Príloha A (informatívna) – Vlastnosti hliníkových zliatin neuvedených v EN 1999-1-1
Príloha B (informatívna) – Prestup tepla k vonkajšej hliníkovej konštrukcii