Tlačiť

STN EN 12464-1


Označenie: STN EN 12464-1 zrušená
Slovenský názov: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
Anglický názov: Light and lighting.Lighting of work places.Part 1:Indoor work places
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2012
Dátum zrušenia: 1. 12. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.160.10
Triediaci znak: 36 0074
Úroveň zapracovania: idt EN 12464-1:2011
Vestník: 02/12
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12464-1:2021-12 (36 0074)
Nahradené normy: STN EN 12464-1:2011-12 (36 0074)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných priestorov z hľadiska zrakovej pohody a zrakového výkonu.Uvedené sú všetky zvyčajné zrakové úlohy vrátane použitia zobrazovacích zariadení DSE.Obsah normy STN EN 12464-1
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Kritériá pre návrh osvetlenia
4.1 Svetelné prostredie
4.2 Rozloženie jasu
4.2.1 Všeobecne
4.2.2 Činiteľ odrazu povrchov
4.2.3 Osvetlenosť povrchov
4.3 Osvetlenosť
4.3.1 Všeobecne
4.3.2 Menovitý rad osvetleností
4.3.3 Osvetlenosť miesta zrakovej úlohy
4.3.4 Osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy
4.3.5 Osvetlenosť pozadia
4.3.6 Rovnomernosť osvetlenia
4.4 Kontrolná sieť pre osvetlenosť
4.5 Oslnenie
4.5.1 Všeobecne
4.5.2 Rušivé oslnenie
4.5.3 Clonenie proti oslneniu
4.5.4 Závojový odraz a oslnenie odrazom
4.6 Osvetlenie vnútorných priestorov
4.6.1 Všeobecne
4.6.2 Požiadavky na strednú valcovú osvetlenosť v priestore činnosti
4.6.3 Modelácia
4.6.4 Smerované osvetlenie zrakových úloh
4.7 Hľadiská farieb
4.7.1 Všeobecne
4.7.2 Farba svetla
4.7.3 Podanie farieb
4.8 Mihanie svetla a stroboskopický jav
4.9 Osvetlenie pracovných miest so zobrazovacími zariadeniami (DSE)
4.9.1 Všeobecne
4.9.2 Hraničné hodnoty jasu priamych svietidiel
4.10 Udržiavací činiteľ
4.11 Požiadavky na energetickú hospodárnosť
4.12 Ďalšie výhody denného svetla
4.13 Premenlivosť svetla
5 Prehľad požiadaviek na osvetlenie
5.1 Usporiadanie tabuliek
5.2 Zoznam priestorov, zrakových úloh a činností
5.3 Požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov, zrakových úloh a činností
6 Overovacie postupy
6.1 Všeobecne
6.2 Osvetlenosť
6.3 Jednotný systém hodnotenia oslnenia (UGR)
6.4 Podanie farieb a farba svetla
6.5 Jas svietidla
6.6 Plán údržby
Príloha A (informatívna) – Typické hodnoty rozmiestenia bodov kontrolnej siete
Príloha B (informatívna) – Odchýlka A
Literatúra
Register vnútorných priestorov, zrakových úloh a činností
Tabuľka 1 – Vzťah medzi osvetlenosťou bezprostredného okolia a osvetlenosťou miesta zrakovej úlohy
Tabuľka 2 – Minimálne uhly clonenia pre stanovené jasy svetelných zdrojov
Tabuľka 3 – Klasifikácia svetelných zdrojov podľa farby svetla
Tabuľka 4 – Hraničné hodnoty priemerného jasu svietidiel, ktorý sa môže odraziť od plochých obrazoviek
Tabuľka 5.1 – Komunikačné zóny v budovách
Tabuľka 5.2 – Všeobecné priestory v budovách – Miestnosti na oddych, hygienu a prvú pomoc
Tabuľka 5.3 – Všeobecné priestory v budovách – Dozorne
Tabuľka 5.4 – Všeobecné priestory v budovách – Skladištia a chladiarne
Tabuľka 5.5 – Všeobecné priestory v budovách – Regálové sklady
Tabuľka 5.6 – Priemyselné činnosti a remeslá – Poľnohospodárstvo
Tabuľka 5.7 – Priemyselné činnosti a remeslá – Pekárne
Tabuľka 5.8 – Priemyselné činnosti a remeslá – Cement, cementové výrobky, betón, tehly
Tabuľka 5.9 – Priemyselné činnosti a remeslá – Keramika, dlaždice, sklo, výrobky zo skla
Tabuľka 5.10 – Priemyselné činnosti a remeslá – Chemický, plastikársky a gumárenský priemysel
Tabuľka 5.11 – Priemyselné činnosti a remeslá – Elektrotechnický a elektronický priemysel
Tabuľka 5.12 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba potravín a pochutín
Tabuľka 5.13 – Priemyselné činnosti a remeslá – Zlievárne a liatie kovov
Tabuľka 5.14 – Priemyselné činnosti a remeslá – Kaderníctva
Tabuľka 5.15 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba šperkov
Tabuľka 5.16 – Priemyselné činnosti a remeslá – Práčovne a čistiarne
Tabuľka 5.17 – Priemyselné činnosti a remeslá – Koža a kožené výrobky
Tabuľka 5.18 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba a spracovanie kovov
Tabuľka 5.19 – Priemyselné činnosti a remeslá – Papier a papierové výrobky
Tabuľka 5.20 – Priemyselné činnosti a remeslá – Elektrárne
Tabuľka 5.21 – Priemyselné činnosti a remeslá – Tlačiarne
Tabuľka 5.22 – Priemyselné činnosti a remeslá – Valcovne, železiarne a oceliarne
Tabuľka 5.23 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba a spracovanie textilu
Tabuľka 5.24 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba a oprava automobilov
Tabuľka 5.25 – Priemyselné činnosti a remeslá – Výroba a spracovanie dreva
Tabuľka 5.26 – Administratívne priestory
Tabuľka 5.27 – Maloobchodné zariadenia
Tabuľka 5.28 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Všeobecné priestory
Tabuľka 5.29 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Reštaurácie a hotely
Tabuľka 5.30 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Divadlá, koncertné sály, kiná, zábavné podniky
Tabuľka 5.31 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Výstaviská, výstavné haly
Tabuľka 5.32 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Múzeá
Tabuľka 5.33 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Knižnice
Tabuľka 5.34 – Miesta zhromažďovania verejnosti – Verejné parkoviská (vnútorné)
Tabuľka 5.35 – Výchovno-vzdelávacie zariadenia – Jasle a materské školy
Tabuľka 5.36 – Výchovno-vzdelávacie zariadenia – Budovy na vzdelávanie
Tabuľka 5.37 – Zdravotnícke zariadenia – Priestory na všeobecné účely
Tabuľka 5.38 – Zdravotnícke zariadenia – Miestnosti pre zamestnancov
Tabuľka 5.39 – Zdravotnícke zariadenia – Nemocničné izby, oddelenia šestonedelia
Tabuľka 5.40 – Zdravotnícke zariadenia – Vyšetrovne (všeobecné)
Tabuľka 5.41 – Zdravotnícke zariadenia – Vyšetrovne zraku
Tabuľka 5.42 – Zdravotnícke zariadenia – Vyšetrovne sluchu
Tabuľka 5.43 – Zdravotnícke zariadenia – Miestnosti so skenermi
Tabuľka 5.44 – Zdravotnícke zariadenia – Pôrodné sály
Tabuľka 5.45 – Zdravotnícke zariadenia – Ošetrovne (všeobecné)
Tabuľka 5.46 – Zdravotnícke zariadenia – Operačné priestory
Tabuľka 5.47 – Zdravotnícke zariadenia – Jednotky intenzívnej starostlivosti
Tabuľka 5.48 – Zdravotnícke zariadenia – Zubné ordinácie
Tabuľka 5.49 – Zdravotnícke zariadenia – Laboratória a lekárne
Tabuľka 5.50 – Zdravotnícke zariadenia – Dekontaminačné priestory
Tabuľka 5.51 – Zdravotnícke zariadenia – Pitevne a márnice
Tabuľka 5.52 – Dopravné priestory – Letiská
Tabuľka 5.53 – Dopravné priestory – Železničné zariadenia
Obrázok 1 – Minimálne rozmery bezprostredného okolia a pozadia vo vzťahu k miestu zrakovej úlohy
Obrázok 2 – Uhol clonenia