Tlačiť

STN EN 1991-1-3/NA1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-3/NA1
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Národná príloha obsahuje CD s interaktívnymi mapami a nahrádza STN EN 1991-1-3/NA z decembra 2004 v celom rozsahu.
Predmet normy: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.