SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-2+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-2+A1


Označenie: STN EN 1090-2+A1 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Execution of steel structuresand aluminium structures.Part 2:Technical requirements for steel structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2012
Dátum zrušenia: 1. 1. 2019
Jazyk: SK
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-2:2008+A1:2011
Vestník: 02/12
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1090-2:2019-01 (73 2601)
Nahradené normy: STN EN 1090-2:2009-12 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov z:výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla až do (vrátane) pevnostnej triedy S690;dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do a vrátane pevnostnej triedy S700 !od-stránený text";austenitických, usteniticko-feritických a feritických nehrdzavejúcich oceľových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena;nosných dutých profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním.Obsah normy STN EN 1090-2+A1
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
2.1 Všeobecne
2.2 Vstupné výrobky
2.2.1 Ocele
2.2.2 Oceľové odliatky
2.2.3 Zváracie materiály
2.2.4 Mechanické spoje
2.2.5 Vysokopevné laná
2.2.6 Konštrukčné ložiská
2.3 Príprava
2.4 Zváranie
2.5 Skúšky
2.6 Montáž
2.7 Ochrana proti korózii
2.8 Tolerancie
2.9 Rôzne
3 Termíny a definície
4 Technické špecifikácie a dokumentácia
4.1 Technické špecifikácie zhotovovania
4.1.1 Všeobecne
4.1.2 Triedy zhotovovania
4.1.3 Stupne prípravy
4.1.4 Geometrické tolerancie
4.2 Dokumentácia zhotoviteľa
4.2.1 Dokumentácia kvality
4.2.2 Plán kvality
4.2.3 Bezpečnosť montážnych prác
4.2.4 Výrobná dokumentácia
5 Vstupné výrobky
5.1 Všeobecne
5.2 Označovanie, dokumenty kontroly a sledovateľnosť
5.3 Výrobky z konštrukčných ocelí
5.3.1 Všeobecne
5.3.2 Tolerancie hrúbky
5.3.3 Stav povrchu
5.3.4 Osobitné vlastnosti
5.4 Oceľové odliatky
5.5 Prídavný materiál na zváranie
5.6 Mechanické spoje
5.6.1 Všeobecne
5.6.2 Terminológia
5.6.3 Nepredpäté nosné skrutkové spoje
5.6.4 Predpäté nosné skrutkové spoje
5.6.5 Priame indikátory predpätia
5.6.6 Spoje odolné proti poveternostným vplyvom
5.6.7 Skrutky do základov
5.6.8 Zaisťovacie zariadenia
5.6.9 Podložky
5.6.9.1 Ploché kruhové podložky
5.6.9.2 Skosené podložky
5.6.10 Nitové spoje zhotovené za tepla
5.6.11 Spojovacie prostriedky pre tenkostenné tvarované dielce
5.6.12 Špeciálne spojovacie prostriedky
5.6.13 Dodacie podmienky a označovanie
5.7 Spriahovacie tŕne a šmykové spojovacie prostriedky
5.8 Zálievkové materiály
5.9 Mostné závery
5.10 Vysokopevné laná, tyčová oceľ a zakončenia
5.11 Konštrukčné ložiská
6 Príprava a zostavovanie
6.1 Všeobecne
6.2 Identifikácia
6.3 Manipulácia a uskladňovanie
6.4 Rezanie materiálu
6.4.1 Všeobecne
6.4.2 Strihanie a orezávanie
6.4.3 Tepelné rezanie
6.4.4 Tvrdosť povrchov voľných hrán
6.5 Tvarovanie
6.5.1 Všeobecne
6.5.2 Tvarovanie za tepla
6.5.3 Rovnanie plameňom
6.5.4 Tvarovanie za studena
6.6 Zhotovovanie dier
6.6.1 Rozmery dier
6.6.2 Tolerancie priemeru diery pre skrutky a kolíky
6.6.3 Zhotovovanie dier
6.7 Výrezy
6.8 Povrchy pre spoj úplným kontaktom
6.9 Zostavovanie dielcov
6.10 Kontrola zostavenia dielcov
7 Zváranie
7.1 Všeobecne
7.2 Plán zváračských prác
7.2.1 Požiadavky na plán zváračských prác
7.2.2 Obsah plánu zváračských prác
7.3 Spôsoby zvárania
7.4 Schválenie postupov zvárania a kvalifikácia zváračského personálu
7.4.1 Schválenie postupov zvárania
7.4.1.1 Všeobecne
7.4.1.2 Schválenie postupov zvárania pre spôsoby zvárania 111, 114, 12, 13 a 14
7.4.1.3 Schválenie postupov zvárania pre iné spôsoby zvárania
7.4.1.4 Platnosť schváleného postupu zvárania
7.4.2 Zvárači a operátori zvárania
7.4.3 Koordinácia zvárania
7.5 Príprava na zváranie a zhotovovanie zvarov
7.5.1 Príprava zvarových spojov
7.5.1.1 Všeobecne
7.5.1.2 Duté profily
7.5.2 Skladovanie prídavných materiálov na zváranie a manipulácia s nimi
7.5.3 Ochrana proti vplyvom počasia
7.5.4 Zostavovanie dielcov na zváranie
7.5.5 Predhrev
7.5.6 Dočasné pripevnenia
7.5.7 Stehové zvary
7.5.8 Kútové zvary
7.5.8.1 Všeobecne
7.5.8.2 Kútové zvary tenkostenných dielcov
7.5.9 Tupé zvary
7.5.9.1 Všeobecne
7.5.9.2 Jednostranné zvary
7.5.9.3 Drážkovanie koreňa zvaru
7.5.10 Zváranie ocelí so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózií
7.5.11 Spoje medzipásových prútov
7.5.12 Priváranie svorníkov/tŕňov
7.5.13 Žliabkové a dierové zvary
7.5.14 Bodové zváranie tenkostenných dielcov
7.5.14.1 Bodové oblúkové zváranie
7.5.14.2 Bodové odporové zváranie
7.5.15 Iné druhy zvarov
7.5.16 Tepelné spracovanie po zváraní
7.5.17 Zhotovovanie zvarových spojov
7.5.18 Zváranie mostovky
7.6 Kritériá prijateľnosti
7.7 Zváranie nehrdzavejúcich ocelí
7.7.1 Doplnenie požiadaviek podľa EN 1011-1
7.7.2 Doplnenie požiadaviek podľa EN 1011-3
7.7.3 Zváranie rôznych ocelí
8 Mechanické spájanie
8.1 Všeobecne
8.2 Skrutkové spoje
8.2.1 Všeobecne
8.2.2 Skrutky
8.2.3 Matice
8.2.4 Podložky
8.3 Uťahovanie nepredpätých skrutiek
8.4 Príprava kontaktných plôch v spojoch odolných proti preklzu
8.5 Uťahovanie predpätých skrutiek
8.5.1 Všeobecne
8.5.2 Referenčné hodnoty uťahovacích momentov
8.5.3 Metóda uťahovacieho momentu
8.5.4 Kombinovaná metóda
8.5.5 HRC – metóda
8.5.6 Metóda priameho indikátora predpätia
8.6 Lícované skrutky
8.7 Nitovanie za tepla
8.7.1 Nity
8.7.2 Nitovanie
8.7.3 Kritériá prijateľnosti
8.8 Spájanie tenkostenných dielcov
8.8.1 Všeobecne
8.8.2 Používanie samorezných a vyvrtávacích závitorezných skrutiek
8.8.3 Používanie slepých nitov
8.8.4 Spojenie bočným prekrytím
8.9 Používanie špeciálnych spojovacích prostriedkov a metód spájania
8.10 Odieranie a zadrenie nehrdzavejúcich ocelí
9 Montáž
9.1 Všeobecne
9.2 Podmienky na stavenisku
9.3 Montážny postup
9.3.1 Zásady montážneho postupu
9.3.2 Postup montáže zhotoviteľom
9.4 Zameriavanie
9.4.1 Referenčný systém
9.4.2 Polohové body
9.5 Podpery, kotvy a ložiská
9.5.1 Kontrola podpier
9.5.2 Vytyčovanie a vhodnosť podpier
9.5.3 Udržiavanie vhodnosti stavu podpier
9.5.4 Dočasné podpery
9.5.5 Podlievanie a utesňovanie
9.5.6 Kotvenie
9.6 Montáž na stavenisku
9.6.1 Montážne výkresy
9.6.2 Označovanie
9.6.3 Manipulácia a skladovanie na stavenisku
9.6.4 Predbežná montáž
9.6.5 Spôsoby montáže
9.6.5.1 Všeobecne
9.6.5.2 Dočasné konštrukcie
9.6.5.3 Zmontovanie a vyrovnanie konštrukcie
10 Povrchová úprava
10.1 Všeobecne
10.2 Príprava oceľových povrchov na nátery a podobné výrobky
10.3 Ocele odolné proti atmosférickej korózii
10.4 Galvanická väzba
10.5 Pozinkovanie
10.6 Utesnenie priestorov
10.7 Povrchy v kontakte s betónom
10.8 Neprístupné povrchy
10.9 Opravy po rezaní alebo zváraní
10.10 Čistenie po montáži
10.10.1 Čistenie tenkostenných dielcov
10.10.2 Čistenie dielcov z nehrdzavejúcej ocele
11 Geometrické tolerancie
11.1 Druhy tolerancií
11.2 Základné tolerancie
11.2.1 Všeobecne
11.2.2 Výrobné tolerancie
11.2.2.1 Valcované profily
11.2.2.2 Zvárané profily
11.2.2.3 Profily tvarované za studena
11.2.2.4 Vystužené steny
11.2.2.5 Plošné profily
11.2.2.6 Škrupiny
11.2.3 Montážne tolerancie
11.2.3.1 Referenčný systém
11.2.3.2 Základové skrutky a iné podpery
11.2.3.3 Pätky stĺpov
11.2.3.4 Stĺpy
11.2.3.5 Spoj úplným kontaktom
11.3 Prevádzkové tolerancie
11.3.1 Všeobecne
11.3.2 Tabuľkové hodnoty
11.3.3 Alternatívne kritériá
12 Kontrola, skúšanie a opravy
12.1 Všeobecné
12.2 Vstupné výrobky a dielce
12.2.1 Vstupné výrobky
12.2.2 Dielce
12.2.3 Nezhodné výrobky
12.3 Výroba: Geometrické rozmery vyrobených dielcov
12.4 Zváranie
12.4.1 Kontrola pred zváraním a v priebehu zvárania
12.4.2 Kontrola po zváraní
12.4.2.1 Vymedzenie času kontrol
12.4.2.2 Rozsah kontroly
12.4.2.3 Vizuálna kontrola zvarov
12.4.2.4 Metódy dodatočných nedeštruktívnych skúšok
12.4.2.5 Opravy zvarov
12.4.3 Kontrola a skúšanie privarených spriahovacích tŕňov oceľobetónových konštrukcií
12.4.4 Výrobné skúšky zvarov
12.5 Mechanické spoje
12.5.1 Kontrola spojov s nepredpätými skrutkami
12.5.2 Kontrola a skúšanie spojov s predpätými skrutkami
12.5.2.1 Kontrola trecích plôch
12.5.2.2 Kontrola pred uťahovaním
12.5.2.3 Kontrola počas spájania a po utiahnutí
12.5.2.4 Metóda uťahovacieho momentu
12.5.2.5 Kombinovaná metóda
12.5.2.6 HRC – metóda uťahovania skrutiek
12.5.2.7 Metóda priamych indikátorov predpätia
12.5.3 Kontrola, skúšanie a opravy nitov zhotovených za tepla
12.5.3.1 Kontrola
12.5.3.2 Opravy
12.5.4 Kontrola dielcov tvarovaných za studena a spájanie plošných profilov
12.5.4.1 Samorezné a vyvrtávacie závitorezné skrutky
12.5.4.2 Slepé nity
12.5.5 Špeciálne spojovacie prostriedky a metódy spájania
12.5.5.1 Všeobecne
12.5.5.2 Klince nastreľované nábojom a klince narážané vzduchom
12.5.5.3 Iné mechanické spojovacie prostriedky
12.6 Povrchová úprava a protikorózna ochrana
12.7 Montáž
12.7.1 Kontrola predbežnej montáže
12.7.2 Kontrola zmontovanej konštrukcie
12.7.3 Zameranie geometrickej polohy spojovacích uzlov
12.7.3.1 Metódy zamerania a presnosť
12.7.3.2 Systém merania
12.7.3.3 Referenčné body a úrovne
12.7.3.4 Poloha a početnosť
12.7.3.5 Kritériá prijateľnosti
12.7.3.6 Vymedzenie nezhôd
12.7.3.7 Činnosť pri nezhodách
12.7.4 Ďalšie skúšky príjateľnosti
Príloha A (normatívna) – Doplnkové informácie, zoznam variantov a požiadaviek spojených s triedou zhotovovania konštrukcií
A.1 Zoznam požadovaných doplnkových informácií
A.2 Zoznam variantov
A.3 Požiadavky vzhľadom na triedy zhotovovania konštrukcií
Príloha B (informatívna) – Návod na určenie tried zhotovovania konštrukcií
B.1 Úvod
B.2 Rozhodujúce faktory pre výber triedy zhotovovania konštrukcie
B.2.1 Triedy následkov
B.2.2 Riziká spojené so zhotovovaním a používaním konštrukcie
B.2.2.1 Všeobecne
B.2.2.2 Riziká spojené s užívaním konštrukcie
B.2.2.3 Riziká spojené so zhotovovaním konštrukcie
B.3 Určenie triedy zhotovovania
Príloha C (informatívna) – Prehľad obsahu plánu kvality
C.1 Úvod
C.2 Obsah
C.2.1 Manažment
C.2.2 Preskúmanie špecifikácie
C.2.3 Dokumentácia
C.2.3.1 Všeobecne
C.2.3.2 Dokumentácia pred zhotovovaním
C.2.3.3 Záznamy o zhotovovaní
C.2.3.4 Písomné záznamy
C.2.4 Kontrolné a skúšobné postupy
Príloha D (normatívna) – Geometrické tolerancie
D.1 Základné tolerancie
D.1.1 Základné výrobné tolerancie – Zvárané profily
D.1.2 Základné výrobné tolerancie – Prúty tvarované za studena lisovaním
D.1.3 Základné výrobné tolerancie – Pásnice zváraných profilov
D.1.4 Základné výrobné tolerancie – Pásnice komorových zváraných profilov
D.1.5 Základné výrobné tolerancie – Výstuhy stien otvorených alebo komorových profilov
D.1.6 Základné výrobné tolerancie – Vystužené dosky
D.1.7 Základné výrobné tolerancie – Plošné profily tvarované za studena
D.1.8 Základné výrobné tolerancie – Diery, zárezy a rezané hrany
D.1.9 Základné výrobné tolerancie – Valcové a kužeľové škrupiny
D.1.10 Základné výrobné tolerancie – Priehradové dielce
D.1.11 Základné montážne tolerancie – Stĺpy jednopodlažných budov
D.1.12 Základné montážne tolerancie – Stĺpy viacpodlažných budov
D.1.13 Základné montážne tolerancie – Spoj úplným kontaktom
D.1.14 Základné montážne tolerancie – Veže a stožiare
D.1.15 Základné montážne tolerancie – Nosníky namáhané ohybom a dielce namáhané tlakom
D.2 Prevádzkové tolerancie
D.2.1 Prevádzkové výrobné tolerancie – Zvárané profily
D.2.2 Prevádzkové výrobné tolerancie – Prúty tvarované za studena lisovaním
D.2.3 Prevádzkové výrobné tolerancie – Pásnice zváraných profilov
D.2.4 Prevádzkové výrobné tolerancie – Zvárané komorové profily
D.2.5 Prevádzkové výrobné tolerancie – Steny zváraných alebo komorových profilov
D.2.6 Prevádzkové výrobné tolerancie – Výstuhy stien zváraných alebo komorových profilov
D.2.7 Prevádzkové výrobné tolerancie – Dielce
D.2.8 Prevádzkové výrobné tolerancie – Diery, zárezy a rezané hrany
D.2.9 Prevádzkové výrobné tolerancie – Spoje stĺpov a základové dosky
D.2.10 Prevádzkové výrobné tolerancie – Priehradové dielce
D.2.11 Prevádzkové výrobné tolerancie – Vystužené dosky
D.2.12 Prevádzkové výrobné tolerancie – Veže a stožiare
D.2.13 Prevádzkové výrobné tolerancie – Plošné profily tvarované za studena
D.2.14 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mostovka
D.2.15 Prevádzkové montážne tolerancie – Mosty
D.2.16 Prevádzkové montážne tolerancie – Mostovka (časť 1/3)
D.2.17 Prevádzkové montážne tolerancie – Mostovka (časť 2/3)
D.2.18 Prevádzkové montážne tolerancie – Mostovka (časť 3/3)
D.2.19 Prevádzkové výrobné a montážne tolerancie – Nosníky žeriavovej dráhy a koľajnice
D.2.20 Prevádzkové tolerancie – Betónové základy a podpery
D.2.21 Prevádzkové montážne tolerancie – Žeriavové dráhy
D.2.22 Prevádzkové montážne tolerancie – Poloha stĺpov
D.2.23 Prevádzkové montážne tolerancie – Stĺpy jednopodlažných budov
D.2.24 Prevádzkové montážne tolerancie – Stĺpy viacpodlažných budov
D.2.25 Prevádzkové montážne tolerancie – Budovy
D.2.26 Prevádzkové montážne tolerancie – Nosníky v budovách
D.2.27 Prevádzkové montážne tolerancie – Plošné profily v aplikáciách využívajúcich spolupôsobenie plášťa.
D.2.28 Prevádzkové montážne tolerancie – Tvarované plošné profily
Príloha E (informatívna) – Zvárané spoje dutých profilov
E.1 Všeobecne
E.2 Návod na určenie polohy začiatku a konca húseníc
E.3 Príprava zvarových plôch
E.4 Zostavenie dielcov na zváranie
E.5 Kútové zvarové spoje
Príloha F (normatívna) – Ochrana proti korózii
F.1 Všeobecne
F.1.1 Rozsah použitia
F.1.2 Funkčné špecifikácie
F.1.3 Normatívne požiadavky
F.1.4 Pracovný postup
F.2 Povrchová úprava uhlíkových ocelí
F.2.1 Povrchová úprava uhlíkových ocelí pred natieraním a žiarovým striekaním
F.2.2 Povrchová úprava uhlíkových ocelí pred žiarovým zinkovaním ponorom
F.3 Zvary a povrchy pre zváranie
F.4 Povrchy predpätých spojov
F.5 Príprava spojovacích prostriedkov
F.6 Spôsoby povrchových úprav
F.6.1 Nátery
F.6.2 Povrchová úprava žiarovým striekaním
F.6.3 Povrchová úprava žiarovým zinkovaním ponorom
F.7 Kontrola a skúšanie
F.7.1 Všeobecne
F.7.2 Pravidelná kontrola
F.7.3 Referenčné plochy
F.7.4 Výrobky žiarovo zinkované ponorom
Príloha G (normatívna) – Skúšky na stanovenie súčiniteľa trenia
G.1 Všeobecne
G.2 Významné premenné
G.3 Skúšobné telesá
G.4 Postup skúšky súčiniteľa trenia a vyhodnotenie výsledkov
G.5 Rozšírená skúška dotvarovania spoja a jej vyhodnotenie
G.6 Výsledky skúšok
Príloha H (normatívna) – Kalibračné skúšky predpätých skrutiek v podmienkach na stavenisku
H.1 Úvod
H.2 Symboly a jednotky
H.3 Podstata skúšky
H.4 Skúšobné zariadenia
H.5 Skúšobné zostavy
H.6 Zostava na skúšky
H.7 Postup skúšky
H.8 Vyhodnotenie výsledkov skúšok
H.9 Protokol o skúške
Príloha J (normatívna) – Použitie stlačiteľných priamych indikátorov predpätia podložkového typu
J.1 Všeobecne
J.2 Zostavovanie
J.3 Kontrola
Príloha K (informatívna) – Injektované skrutky so šesťhrannou hlavou
K.1 Všeobecne
K.2 Rozmery dier
K.3 Skrutky
K.4 Podložky
K.5 Matice
K.6 Živice
K.7 Uťahovanie
K.8 Inštalácia
Príloha L (informatívna) – Vývojový diagram na prípravu a použitie WPS
Príloha M (normatívna) – Sekvenčná metóda na kontrolu spojovacích prostriedkov
M.1 Všeobecne
M.2 Použitie
Literatúra