SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15548-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15548-1


Označenie: STN P CEN/TS 15548-1 zrušená
Slovenský názov: Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Anglický názov: Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 ?C to 850 ?C
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia: 1. 11. 2014
Jazyk: EN
ICS: 91.100.60
Triediaci znak: 73 0714
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15548-1:2011
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 15548-1:2014-11 (73 0714)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do novembra 2013.
Predmet normy:Obsah normy STN P CEN/TS 15548-1
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Definitions, symbols and units
3.1 Terms and definitions
3.2 Symbols and units
4 Principle
4.1 Apparatus
4.2 Measuring the density of heat flow rate
4.3 Measuring the temperature difference
4.4 Deriving the thermal resistance or transfer factor
4.5 Computing thermal conductivity or thermal transmissivity
4.6 Apparatus limits
4.7 Specimen limits
5 Apparatus description and design requirement
5.1 General
5.2 Two specimen apparatus
5.3 Single specimen apparatus
5.4 Plates
5.5 Main heating unit
5.6 Edge insulation and auxiliary guards
5.7 Cold plates
5.8 Thickness measurement system
5.9 Accuracy and repeatability
5.10 Error analysis and equipment performance checks
6 Test specimen
6.1 General
6.2 Selection and size
6.3 Specimen preparation
7 Testing procedure
7.1 General
7.2 Conditioning
7.3 Measurements
8 Calculations and test report
8.1 Density and mass changes
8.2 Heat transfer properties
9 Test report
Annex A (normative) Limits for equipment performance and test conditions
A.1 General
A.2 Accuracy and repeatability, stability, uniformity
A.3 Suggested apparatus sizes
A.4 Equipment design requirements
A.5 Acceptable specimen characteristics
A.6 Acceptable testing conditions