SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13232-4+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13232-4+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13232-4+A1
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 4: Prestavenie, uzavretie a kontrola polohy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Railway applications.Track.Switches and crossings.Part 4:Actuation, locking and detection
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.100
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-4:2005+A1:2011
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13232-4:2006-05 (73 6363)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje rozhranie medzi pohyblivými časťami a časťami na prestavovanie, uzatváranie a kontrolovanie polohy a definuje základné kritériá výhybiek a koľajových križovatiek s pohyblivými časťami z hľadiska tohto rozhrania.Obsah normy STN EN 13232-4+A1
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
3.1 Všeobecne
3.2 Prestavné sily
3.3 Geometrické parametre
4 Konštrukčné kritériá
4.1 Požadované parametre
4.2 Výpočty a overovania
4.2.1 Zistenie prítomnosti cudzích telies medzi opornicou a jazykom
4.2.2 Výpočet minimálnej šírky žliabku jazyka na prechod okolesníka
4.2.3 Správna koncová (priľahlá) poloha
4.2.4 Neutrálna poloha
4.2.5 Negatívna sila
4.2.6 Mechanická neporušiteľnosť
5 Skúšobné metódy
5.1 Rozpoznanie prítomnosti cudzích telies
5.2 Minimálna šírka žliabku na prechod okolesníka/voľný prejazd kolesa
5.3 Správna koncová (priľahlá)
5.4 Prestavná sila Fa
5.5 Neutrálna poloha
5.6 Negatívna sila
5.7 Rozreznosť
5.7.1 Všeobecne
5.7.2 Skúška v koľaji
5.7.3 Skúška v dielni
6 Preberanie
6.1 Všeobecne
6.2 Predpísaná skúška (nie prototypy)
6.3 Skúška prototypu
6.4 Skúšobné požiadavky pri zmene pružnosti
Príloha A (informatívna) – Bežne používané hodnoty na rozpoznanie prítomnosti cudzích telies
Príloha B (informatívna) – Bežne používané hodnoty šírky žliabku na prechod okolesníka
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami európskej smernice 2008/57/ES
Obrázok 1 – Prestavné sily
Obrázok 2 – Nedoliehanie priľahlého jazyka
Obrázok 3 – Maximálne nedoliehanie priľahlého jazyka
Obrázok 4 – Vôľa v oblasti päty
Obrázok 5 – Rozovretie a žliabok jazyka na prechod okolesníka
Obrázok 6 – Výpočet žliabku jazyka na prechod okolesníka