SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15792-1/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15792-1/A1


Označenie: STN EN ISO 15792-1/A1 zrušená
Slovenský názov: Zváracie materiály. Metódy skúšania. Časť 1: Metódy skúšania skúšobných vzoriek zvarového kovu ocelí, niklu a niklových zliatin (ISO 15792-1: 2000)
Anglický názov: Welding consumables. Test methods. Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO 15792-1:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2012
Dátum zrušenia: 1. 3. 2021
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 05 5520
Úroveň zapracovania: idt ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011, idt EN ISO 15792-1:2008/A1:2011
Vestník: 04/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15792-1:2021-03 (05 5520)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 15792 stanovuje prípravu skúšobných telies a tyčí. Účelom je určiť mechanické vlastnosti zvarového kovu, ktoré požaduje norma pre klasifikáciu zváracieho materiálu alebo pre iné účely, pri oblúkovom zváraní ocelí, niklu a niklových zliatin.