SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 20345
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 20345Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 20345
Slovenský názov: Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345: 2011)
Anglický názov: Personal protective equipment.Safety footwear (ISO 20345:2011)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2012
Dátum zrušenia: 31. 3. 2023
Jazyk: SK
ICS: 13.340.50
Triediaci znak: 83 2506
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 20345:2011, idt ISO 20345:2011
Vestník: 06/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 8/13, 7/15, 4/12, 3/13,
Nariadenie vlády: 35/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 20345:2022-07 (83 2506)
Nahradené normy: STN EN ISO 20345:2005-04 (83 2506)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv určenú na všeobecné používanie.Zahŕňa napríklad mechanické riziká, odolnosť proti šmyku, tepelné riziká a ergonomické vlastnosti.Obsah normy STN EN ISO 20345
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Triedenie a tvary
5 Základné požiadavky na bezpečnostnú obuv
5.1 Všeobecne
5.2 Tvar
5.3 Kompletná obuv
5.4 Zvršok/vrch
5.5 Podšívka priehlavku a podšívka zadného dielca
5.6 Jazyk
5.7 Napínacia stielka a iná stielka
5.8 Podošva
6 Dodatočné požiadavky na bezpečnostnú obuv
6.1 Všeobecne
6.2 Kompletná obuv
6.3 Vrch Prienik a absorpcia vody
6.4 Podošva
7 Označovanie
8 Informácie od výrobcu
8.1 Všeobecne
8.2 Elektrické vlastnosti
8.3 Iné stielky
Príloha A (normatívna) – Kombinovaná obuv
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice č 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch
Literatúra
Obrázok 1 – Druhy obuvi
Obrázok 2 – Príklad celogumovej obuvi (t j vulkanizovanej) alebo celopolymérovej obuvi (t j lisovanej vcelku)
Tabuľka 1 – Triedenie obuvi
Obrázok 3 – Tvary obuvi
Obrázok 4 – Rozsah ochrannej plochy
Obrázok A.1 – Tvar kombinovanej obuvi
Tabuľka 2 – Základné požiadavky na bezpečnostnú obuv
Tabuľka 3 – Základné požiadavky na napínacie stielky alebo na iné stielky
Tabuľka 4 – Výška zvršku
Tabuľka 5 – Minimálna vnútorná dĺžka tužiniek
Tabuľka 6 – Minimálna vnútorná svetlosť pod tužinkami pri náraze
Tabuľka 7 – Požiadavky na obuv odolnú proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc s NaLS
Tabuľka 8 – Požiadavky na obuv odolnú proti šmyku na oceľovej podlahe s glycerínom
Tabuľka 9 – Požiadavky na obuv odolnú proti šmyku na keramickej podlahe s NaLS a na oceľovej podlahe s glycerínom
Tabuľka 10 – Minimálna výška, pod ktorou musia byť splnené požiadavky na zvršok/vrch
Tabuľka 11 – Minimálna hrúbka zvršku
Tabuľka 12 – Minimálna pevnosť vrchu pri ďalšom trhaní
Tabuľka 13 – Ťahové vlastnosti
Tabuľka 14 – Odolnosť proti ohýbaniu
Tabuľka 15 – Minimálna pevnosť podšívky pri ďalšom trhaní
Tabuľka 16 – Minimálna pevnosť jazyka pri ďalšom trhaní
Tabuľka 17 – Požiadavky na hrúbku podošvy a výšku dezénu
Tabuľka 18 – Dodatočné požiadavky na špeciálne používanie s vhodnými symbolmi na označovanie
Tabuľka 19 – Minimálna svetlosť pri náraze
Tabuľka 20 – Označovanie kategórií bezpečnostnej obuvi
Tabuľka 21 – Označovanie kategórií bezpečnostnej kombinovanej obuvi