SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1423
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1423Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1423
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi
Anglický názov: Road marking materials. Drop on materials. Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7016
Úroveň zapracovania: idt EN 1423:2012
Vestník: 07/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie: 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 06/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1423:2001-08 (73 7016)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky týkajúce sa balotiny, protišmykových prísad a ich zmesí, ktoré sa aplikujú ako posypové materiály na výrobky, z ktorých sa vyrábajú vodorovné dopravné značky (napríklad náterové látky, studené plasty a termoplasty). Táto európska norma sa nezaoberá balotinou a/alebo protišmykovými prísadami alebo ich zmesami, ktoré sa počas výrobného procesu aplikujú na výrobky, z ktorých sa vyrábajú vodorovné dopravné značky.Obsah normy STN EN 1423
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Balotina
4.1.1 Povrchová úprava balotiny
4.1.2 Vlastnosti týkajúce sa viditeľnosti
4.1.3 Granulometria
4.1.4 Nebezpečné látky
4.1.5 Aspekty trvanlivosti Odolnosť proti chemikáliám: voda, kyselina chlorovodíková, chlorid vápenatý a sulfid sodný
4.2 Transparentné protišmykové prísady
4.2.1 Hodnota pH
4.2.2 Granulometria
4.2.3 Nebezpečné látky
4.2.4 Aspekty trvanlivosti Odolnosť proti drobivosti (krehkosť)
4.3 Netransparentné protišmykové prísady
4.3.1 Hodnota pH
4.3.2 Vlastnosti týkajúce sa viditeľnosti
4.3.3 Granulometria
4.3.4 Aspekty trvanlivosti Odolnosť proti drobivosti (krehkosť)
4.4 Zmes balotiny a protišmykových prísad
4.4.1 Všeobecne
4.4.2 Aspekty trvanlivosti
5 Skúšanie, hodnotenie a metódy vzorkovania
5.1 Všeobecne
5.2 Vzorkovanie
5.3 Balotina
5.3.1 Povrchové úpravy balotiny
5.3.2 Vlastnosti týkajúce sa viditeľnosti
5.3.3 Granulometria
5.3.4 Nebezpečné látky
5.3.5 Trvanlivosť Odolnosť proti chemikáliám: voda, kyselina chlorovodíková, chlorid vápenatý a sulfid sodný
5.4 Transparentné protišmykové prísady
5.4.1 Hodnota pH
5.4.2 Granulometria
5.4.3 Nebezpečné látky
5.4.4 Trvanlivosť Odolnosť proti drobivosti (krehkosť)
5.5 Netransparentné protišmykové prísady
5.5.1 Hodnota pH
5.5.2 Vlastnosti týkajúce sa viditeľnosti
5.5.3 Granulometria
5.5.4 Trvanlivosť Odolnosť proti drobivosti (krehkosť)
5.6 Zmes balotiny a protišmykových prísad
6 Hodnotenie zhody
6.1 Všeobecne
6.2 Počiatočná skúška typu a skúška typu
6.2.1 Všeobecne
6.2.2 Skúšobné vzorky, skúšanie a kritériá zhody
6.2.3 Protokol o skúške
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (VKV)
6.3.1 Všeobecne
6.3.2 Požiadavky
6.3.3 Špecifické požiadavky na výrobok
6.3.4 Počiatočná inšpekcia výroby a VKV
6.3.5 Priebežný dohľad nad VKV
6.3.6 Postup na zmeny
7 Označovanie
Príloha A (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie indexu lomu balotiny
A.1 Všeobecne
A.2 Princíp
A.3 Prístroje a materiály
A.4 Postup
A.5 Vyjadrenie výsledkov
Príloha B (normatívna) – Skúšobné metódy na stanovenie odolnosti balotiny proti pôsobeniu vody, kyseliny chlorovodíkovej, chloridu vápenatého a
sulfidu sodného
B.1 Odolnosť proti pôsobeniu vody
B.2 Odolnosť proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej
B.3 Odolnosť proti pôsobeniu chloridu vápenatého
B.4 Odolnosť proti pôsobeniu sulfidu sodného
Príloha C (normatívna) – Chyby balotiny
C.1 Oválna balotina (pozri obrázok C.1)
C.2 Satelity (pozri obrázok C.2)
C.3 Balotina v tvare kvapky (pozri obrázok C.3)
C.4 Sklené guľôčky balotiny stavené spolu (pozri obrázok C.4)
C.5 Zaoblená balotina (pozri obrázok C.5)
C.6 Nepriehľadná balotina (pozri obrázok C.6)
C.7 Mliečne biela balotina (pozri obrázok C.7)
C.8 Balotina so vzduchovými bublinami (pozri obrázok C.8)
C.9 Hranatá balotina (pozri obrázok C.9)
C.10 Cudzie častice
Príloha D (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie maximálneho hmotnostného percenta chybnej balotiny Postup
D.1 Všeobecne
D.2 Výsledky spočítania
Príloha E (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie prítomnosti povrchovej úpravy na ochranu proti vlhkosti
E.1 Postup A
E.2 Postup B
Príloha F (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie prítomnosti flotačnej povrchovej úpravy
F.1 Všeobecne
F.2 Princíp
F.3 Aparatúra a chemikálie
F.4 Postup
F.5 Výsledky
Príloha G (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie indexu drobivosti protišmykových prísad
G.1 Všeobecne
G.2 Aparatúra
G.3 Materiál na skúšanie
G.4 Postup
G.5 Vyjadrenie výsledkov
G.6 Presnosť
Príloha H (informatívna) – Alternatívne skúšobné metódy na stanovenie maximálneho hmotnostného percenta chybnej balotiny
H.1 Všeobecne
H.2 Vizuálna skúšobná metóda
H.3 Automatická skúšobná metóda
Príloha I (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie prítomnosti nebezpečných látok
I.1 Referenčná metóda
I.2 Rýchla alternatívna metóda
Príloha J (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie pomeru balotiny a protišmykových prísad v ich zmesi
J.1 Všeobecne
J.2 Prístroj a materiál
J.3 Postup
J.4 Alternatívne metódy
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice EÚ o stavebných výrobkoch
Literatúra