SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 126
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 126Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 126
Slovenský názov: Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá
Anglický názov: Multifunctional controls for gas burning appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1020
Úroveň zapracovania: idt EN 126:2012
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 126:2004-11 (06 1020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť, konštrukčné a prevádzkové požiadavky na viacfunkčné ovládacie zariadenia určené pre plynové horáky, plynové spotrebiče a podobné použitie, ktoré sa ďalej uvádzajú ako "MFC" (skratka z anglického názvu multifunctional controls).Obsah normy STN EN 126
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Klasifikácia
4.1 Triedy ovládacích zariadení
4.2 Skupiny ovládacieho zariadenia
4.3 Triedy ovládacích funkcií
5 Meracie jednotky a skúšobné podmienky
6 Požiadavky na konštrukciu
6.101 Všeobecne
6.102 MFC založené na kombinácii ovládacích zariadení
6.102.1 Všeobecne
6.102.2 Vzájomné pôsobenie ovládacích zariadení
6.102.3 Alternatívne prípojky plynného paliva
6.103 MFC založené na aplikačných ovládacích funkciách
6.103.1 Posúdenie aplikačných ovládacích funkcií (ACF) v prípade spotrebičov na plynné palivá
6.103.2 Ovládacia funkcia uzatvárania prívodu plynného paliva
7 Prevádzka
7.101 Všeobecne
7.102 Vonkajšia tesnosť MFC
7.103 Termostatická funkcia
7.104 Vnútorná tesnosť MFC
8 Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)/požiadavky na elektrické zariadenia
9 Označovanie, návody na montáž a na obsluhu
9.1 Označovanie
9.2 Návody na montáž a na obsluhu
9.3 Varovné upozornenie
Príloha A (informatívna) – Používanie prípojok plynného paliva v rozličných krajinách
Príloha B (informatívna) – Skúška tesnosti – metóda meraním objemu
Príloha C (informatívna) – Skúška tesnosti – metóda meraním poklesu tlaku
Príloha D (normatívna) – Výpočet úniku vzduchu z poklesu tlaku
Príloha E (normatívna) – Poruchové stavy elektrických/elektronických súčastí
Príloha F (normatívna) – Doplnkové požiadavky na bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo definované v smernici 97/23/ES
Príloha G (normatívna) – Materiály častí vystavených tlaku
Príloha H (informatívna) – Doplnkové materiály častí vystavených tlaku
Príloha I (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné palivá napájaných jednosmerným prúdom
Príloha AA (normatívna) – Samočinný plynový ventil ovládaný vodou
AA.1 Konštrukčné požiadavky
AA.2 Prevádzkové požiadavky
AA.2.1 Tesniaca sila
AA.2.2 Odolnosť
AA.2.3 Skúška samočinných plynových ventilov ovládaných vodou
AA.2.4 Objemový prietok a tesnosť po dlhodobej skúške odolnosti
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2009/142/ES týkajúcej sa spotrebičov plynných palív
Literatúra