SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1999-1-3/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1999-1-3/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1999-1-3/A1
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
Anglický názov: Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-3:Structures susceptible to fatigue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1999-1-3:2007/A1:2011
Vestník: 07/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1999 platí pre navrhovanie budov, inžinierskych a nosných konštrukcií vyrobených z hliníka.Táto norma je v súlade so zásadami a požiadavkami na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť stavieb, na základe ich návrhu a overovania uvedených v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.