SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15232
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15232


Označenie: STN EN 15232 zrušená
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov
Anglický názov: Energy performance of buildings.Impact of Building Automation, Controls and Building Management
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia: 1. 1. 2018
Jazyk: SK
ICS: 35.240.99, 91.120.10, 97.120
Triediaci znak: 74 7307
Úroveň zapracovania: idt EN 15232:2012
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15232-1:2018-01 (74 7307)
Nahradené normy: STN EN 15232:2008-12 (74 7307)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma definuje:štruktúrovaný zoznam funkcií automatického riadenia prevádzky komplexných automatických riadiacich systémov prevádzky (BACS) a technického manažmentu budov (TBM) s vplyvom na energetickú hospodárnosť budov;metódu definovania minimálnych požiadaviek z hľadiska funkcií automatického riadenia prevádzky (technických zariadení) budov (BACS) a technického manažmentu budov (TBM), ktoré treba realizovať v budovách s rozdielnou zložitosťou;metóda založená na súčiniteľoch na získanie prvého odhadu vplyvu týchto funkcií na typické budovy;podrobné metódy hodnotenia vplyvu týchto funkcií na danú budovu; tieto metódy umožňujú zaviesť vplyvy týchto funkcií do výpočtov hodnotení a ukazovateľov energetickej hospodárnosti podľa príslušných noriem.Obsah normy STN EN 15232
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Skratky a značky
5 Vplyv BACS a TBM na energetickú hospodárnosť budov
5.1 Všeobecne
5.2 Funkcie BACS a TBM s vplyvom na energetickú hospodárnosť budov
5.3 Triedy energetickej účinnosti BACS
5.4 Priradenie funkcií BACS a TBM do BACS energetických tried
5.5 Referenčný zoznam funkcií BACS
5.6 Použitie BACS v EMS a udržiavanie energetickej účinnosti BACS
5.6.1 Všeobecne
5.6.2 Použitie BACS v EMS
5.6.3 Udržiavanie energetickej účinnosti BACS
6 Postup založený na súčiniteľoch na výpočet vplyvu BASC na energetickú hospodárnosť budov (metóda súčiniteľov BACS)
6.1 Všeobecne
6.2 Opis metódy súčiniteľov BACS
6.3 Celkové súčinitele účinnosti BACS pre tepelnú energiu fBACS,th
6.4 Celkové súčinitele účinnosti BACS pre elektrickú energiu fBACS,el
6.5 Podrobné súčinitele účinnosti BACS pre vykurovanie a chladenie
6.6 Podrobné súčinitele účinnosti BACS pre DHW
6.7 Podrobné súčinitele účinnosti BACS pre osvetlenie a pomocnú energiu
6.8 Príklad výpočtu metódou súčiniteľov BACS
Príloha A (informatívna) – Podrobný výpočtový postup pre vplyv BACS na energetickú hospodárnosť budov (podrobný výpočet)
Príloha B (informatívna) – Stanovenie súčiniteľov účinnosti BACS
Príloha C (informatívna) – Príklady použitia zoznamu funkcií BACS podľa EN ISO 16484-3 na opis funkcií tejto európskej normy
Príloha D (informatívna) – Vplyv inovatívnych integrovaných funkcií BACS (príklady)
Príloha E (informatívna) – Použitie BACS pre EMS podľa EN 16001
Príloha F (informatívna) – Udržiavanie energetickej účinnosti BACS
Príloha G (informatívna) – Presnosť regulácie
Literatúra