Tlačiť

TNI CEN/TR 16227Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 16227
Slovenský názov: Kvapalné ropné výrobky. Biomazivá. Odporúčania na terminológiu a charakterizáciu biomazív a mazív založených na biomase
Anglický názov: Liquid petroleum products.Bio-lubricants.Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 75.100, 75.120
Triediaci znak: 65 6910
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 16227:2011
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická normalizačná informácia (ďalej TNI) poskytuje informácie o biomazivách a odporúčania týkajúce sa terminológie biomazív (a mazív založených na biomase).Tieto odporúčania sú založené na diskusii o bežne používaných termínoch v tejto oblasti.TNI tiež stručne opisuje súčasné skúšobné metódy na charakterizáciu biomazív.Ďalej TNI uvádza odporúčania na súvisiace normy v oblasti biodegradability, na funkčnosť výrobkov, na dopad, na emisie skleníkových plynov a na množstvo rôznych surovín z obnoviteľných zdrojov a (alebo) rôzne obsahy založené na biomase používané na výrobu takých bio-mazív, ktoré tvoria jednu skupinu výrobkov.Obsah normy TNI CEN/TR 16227
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Terms and definitions
3 Public perception
4 Commonly used terms
4.1 General
4.2 Current situation
4.3 Recommendation for terminology
4.3.1 General
4.3.2 Standard designation of the term bio-lubricant and bio-based lubricant
4.3.3 Minimum requirements for bio-lubricants and bio-based lubricant
5 Bio-lubricants
5.1 Bio-lubricants – base fluids
5.1.1 General
5.1.2 Natural base oils from biomass
5.1.3 Synthetic base oils derived from biomass
5.1.4 Biodegradable base oils from non-renewable resources
5.2 Bio-lubricants – additives
5.3 Bio-lubricants – functionalities
5.4 Bio-lubricants – groups of application
6 Standardisation needs
6.1 Standard test methods
6.2 Biodegradation
6.3 Ecotoxicity
6.4 Renewable Raw Material (RRM)
6.5 Issues in progress: sustainability, LCA, certification
Bibliography