SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 13792
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 13792


Označenie: STN EN ISO 13792 zrušená
Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 13792:2012)
Anglický názov: Thermal performance of buildings.Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling.Simplified methods (ISO 13792:2012)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0706
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13792:2012, idt ISO 13792:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 52017-1:2018-02 (73 0705), STN EN ISO 52016-1:2018-02 (73 0704)
Nahradené normy: STN EN ISO 13792:2005-09 (73 0706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje požadované vstupné údaje pre zjednodušené výpočtové metódy na určenie najvyšších, priemerných a najnižších denných hodnôt operatívnej teploty v miestnosti počas letného obdobia:a) na definovanie vlastností miestnosti s cieľom zabrániť prehrievaniu v lete v štádiu návrhu;b)na definovanie, či je alebo nie je potrebná inštalácia systému chladenia.Obsah normy STN EN ISO 13792
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny, definície, značky a jednotky
3.1 Termíny a definície
3.2 Značky a jednotky
3.3 Indexy
4 Vstupné údaje a výsledky
4.1 Predpoklady
4.2 Okrajové podmienky a vstupné údaje
4.2.1 Okrajové podmienky
4.2.2 Súčinitele prestupu tepla
4.2.3 Geometrické a tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií miestnosti
4.2.4 Výmena vzduchu
4.2.5 Vnútorné tepelné zisky
4.3 Výstupné údaje
5 Výpočtový postup
6 Postupy overenia
6.1 Úvod
6.2 Postup overenia pre výpočtovú metódu
6.2.1 Všeobecne
6.2.2 Geometrické rozmery
6.2.3 Opis stavebných konštrukcií
6.2.4 Kombinácia stavebných konštrukcií
6.2.5 Klimatické údaje
6.2.6 Vnútorné zdroje tepla
6.2.7 Časový priebeh vetrania
6.2.8 Výsledky testovania
6.3 Postup overenia pre faktor ožiarenosti slnkom vplyvom vonkajších prekážok
Príloha A (informatívna) – Príklady modelového riešenia
Príloha B (informatívna) – Výmena vzduchu pri prirodzenom vetraní
Príloha C (informatívna) – Určenie zatienenej plochy rovného povrchu vplyvom vonkajších prekážok
Príloha D (informatívna) – Vnútorné tepelné zisky
Príloha E (informatívna) – Príklady výpočtu
Príloha F (informatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie a im zodpovedajúce európske publikácie