SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 53
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 53Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 53
Slovenský názov: Čelné ozubené kolesá pre všeobecné a ťažké strojárstvo. Profil zuba normalizovaného základného hrebeňa
Anglický názov: Cylindrical gears for general and heavy engineering.Standard basic rack tooth profile
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 21.200
Triediaci znak: 01 4607
Úroveň zapracovania: idt ISO 53:1998
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 53:1997-01 (01 4607)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje charakteristiky normalizovaného základného hrebeňa čelných evolventných ozubených kolies (s vnútorným alebo vonkajším ozubením) pre všeobecné a ťažké strojárstvo.Táto medzinárodná norma platí pre normalizované moduly špecifikované v ISO 54.Obsah normy STN ISO 53
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Symboly a jednotky
5 Profil zuba normalizovaného základného hrebeňa
Príloha A (informatívna) – Odporúčania pre rôzne aplikácie základného hrebeňa
Tabuľka 1 – Symboly a jednotky
Tabuľka 2 – Rozmery normalizovaného základného hrebeňa
Tabuľka A.1 – Profily zubov základného hrebeňa
Obrázok 1 – Profil zuba normalizovaného základného hrebeňa a normalizovaného spoluzaberajúceho hrebeňa
Obrázok A.1 – Profil zuba základného hrebeňa so zvoleným podrezaním