SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 16353
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 16353Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 16353
Slovenský názov: Obaly. Bezpečnostné pokyny na flexibilné plastové obaly na minimalizovanie nebezpečenstva zadusenia detí
Anglický názov: Packaging.Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize the risk of suffocation to children
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 55.040
Triediaci znak: 77 7021
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 16353:2012
Vestník: 10/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická správa pokrýva bezpečnosť flexibilných plastových obalov, ktoré sú ľahko prístupné deťom v domácnosti a môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusením. Zahŕňa flexibilné plastové obaly určené na jedno použitie alebo opakované použitie.Obsah normy TNI CEN/TR 16353
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Posudzovanie nebezpečenstva
4 Bezpečnostné stratégie
4.1 Všeobecne
4.2 Obal na jedno použitie
4.3 Opakovane používaný obal
5 Skúšobné zariadenia
6 Metodika skúšky
Literatúra