SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14592+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14592+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14592+A1
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Spájacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Timber structures.Dowel-type fasteners.Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia: 1. 9. 2022
Jazyk: SK
ICS: 21.060.01, 91.080.20
Triediaci znak: 73 2862
Úroveň zapracovania: idt EN 14592:2008+A1:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14592:2022-09 (73 2862)
Nahradené normy: STN EN 14592:2009-05 (73 2862)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre materiály, geometriu, pevnosť, tuhosť a aspekty trvanlivosti (t. j. ochranu proti korózii) spájacích súčiastok kolíkového typu na použitie v nosných drevených konštrukciách.Obsah normy STN EN 14592+A1
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Symboly a skratky
5 Rozmery a tolerancie
5.1 Metóda merania a presnosť
5.2 Dĺžka
5.3 Menovitý priemer
5.4 Ostatné rozmery
5.5 Plocha prierezu
6 Požiadavky
6.1 Klince
6.1.1 Všeobecne
6.1.2 Materiály
6.1.3 Geometria
6.1.4 Mechanická pevnosť a tuhosť
6.1.5 Ochrana proti korózii
6.2 Sponky
6.2.1 Všeobecne
6.2.2 Materiály
6.2.3 Geometria
6.2.4 Mechanická pevnosť a tuhosť
6.2.5 Ochrana proti korózii
6.3 Skrutky
6.3.1 Všeobecne
6.3.2 Materiály
6.3.3 Geometria
6.3.4 Mechanická pevnosť a tuhosť
6.3.5 Ochrana proti korózii
6.4 Kolíky
6.4.1 Všeobecne
6.4.2 Materiály
6.4.3 Geometria
6.4.4 Mechanická pevnosť a tuhosť
6.4.5 Ochrana proti korózii
6.5 Svorníky a matice
6.5.1 Všeobecne
6.5.2 Materiály
6.5.3 Geometria
6.5.4 Mechanická pevnosť a tuhosť
6.5.5 Ochrana proti korózii
7 Hodnotenie zhody
7.1 Všeobecne
7.2 Počiatočná skúška typu (ITT)
7.2.1 Všeobecne
7.2.2 Vzorkovanie, skúšanie a kritériá zhody
7.3 Vnútropodniková kontrola (FPC)
7.3.1 Všeobecne
7.3.2 Denná kontrola
7.3.3 6-mesačná kontrola
8 Označovanie
8.1 Všeobecne
8.2 Klince
8.3 Sponky
8.4 Skrutky
8.5 Kolíky
8.6 Svorníky a matice
Príloha A (normatívna) – Vyjadrenie špecifikácií ochrany proti korózii
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES o stavebných výrobkoch
Literatúra
Obrázok 1 – Menovitý priemer, dĺžka a dĺžka časti so závitmi klincov a skrutiek
Obrázok 2 – Geometria hláv a hrotov klincov
Obrázok 3 – Geometria skrutiek
Tabuľka 1 – Špecifikácie materiálu pre svorníky a matice
Tabuľka 2 – Klince – Plán vzorkovania a kritériá zhody pre počiatočnú skúšku typu
Tabuľka 3 – Sponky – Plán vzorkovania a kritériá zhody pre počiatočnú skúšku typu
Tabuľka 4 – Skrutky – Plán vzorkovania a kritériá zhody pre počiatočnú skúšku typu
Tabuľka 5 – Kolíky – Plán vzorkovania a kritériá zhody pre počiatočnú skúšku typu
Tabuľka 6 – Svorníky a matice – Plán vzorkovania a kritériá zhody pre počiatočnú skúšku typu
Tabuľka 7 – Klince – Schémy denných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka 8 – Sponky – Schémy denných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka 9 – Skrutky – Schémy denných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka 10 – Kolíky – Schémy denných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka 11 – Svorníky a matice – Schémy denných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka 12 – Schéma 6-mesačných kontrol v rámci vnútropodnikovej kontroly
Tabuľka A.1 – Materiály a povlaky odolné proti korózii
Tabuľka ZA.1 – Príslušné ustanovenia pre spájacie súčiastky na drevo kolíkového typu
Tabuľka ZA.2 – Systém preukazovania zhody
Tabuľka ZA.3 – Pridelenie úloh hodnotenia zhody pre spájacie súčiastky na drevo kolíkového typu - zrušený text - v rámci systému 3