SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1745
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1745


Označenie: STN EN 1745 zrušená
Slovenský názov: Murivo a výrobky na murovanie. Metóda stanovenia tepelnoizolačných vlastností
Anglický názov: Masonry and masonry products. Methods for determining thermal properties
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia: 1. 11. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.080.30, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0597
Úroveň zapracovania: idt EN 1745:2012
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1745:2020-11 (73 0597)
Nahradené normy: STN EN 1745:2004-02 (73 0597)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje postupy na stanovenie tepelnoizolačných vlastností muriva a výrobkov na murovanie.Obsah normy STN EN 1745
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Odkazy na normy
3 Termíny, definície a značky
3.1 Termíny a definície
3.2 Značky
3.3 Indexy
4 Metódy stanovenia hodnôt 10,dry,unit plných murovacích prvkov a hodnôt 10,dry,mor malty.
4.1 Všeobecne
4.2 Hodnoty 10,dry,mat plných murovacích prvkov a malty
4.2.1 Model S1 Stanovenie hodnôt 10,dry,unit na základe vzťahu tabuľkových hodnôt 10,dry,mat/ čistá objemová hmotnosť v suchom stave
4.2.2 Model S2 Stanovenie hodnôt 10,dry,unit na základe krivky závislej na 10,dry,mat/čistá objemová hmotnosť v suchom stave
4.2.3 Model S3 Postupy stanovenia hodnôt 10,dry,unit pomocou určenia súčiniteľa prechodu tepla (Umas) muriva zhotoveného z plných murovacích
prvkov a malty
4.3 Metódy skúšania a počty vzoriek použitých pri jednotlivých modeloch.
5 Postupy stanovenia ekvivalentných hodnôt 10,dry,unit murovacích prvkov s dutinami a skladaných murovacích prvkov.
5.1 Všeobecne
5.2 Výpočtové metódy
5.3 Hodnoty 10,dry,unit murovacích prvkov
5.3.1 Stanovenie hodnôt 10,dry,unit na základe vzťahu tabuľkových hodnôt unit/mat
5.3.2 Stanovenie hodnôt 10,dry,unit na základe výpočtov
5.3.3 Model P5 Stanovenie hodnôt 10,dry,unit hodnôt pomocou stanovenia súčiniteľa prechodu tepla (Umas) muriva zhotoveného z murovacích prvkov
s dutinami alebo skladaných murovacích prvkov malty
5.4 Metódy skúšania a počty vzoriek na použitie pri jednotlivých modeloch
6 Prepočet vlhkosti
7 Postupy stanovenia návrhových hodnôt tepelnoizolačných vlastností (Rdesign,mas alebo design,mas) muriva zhotoveného z murovacích prvkov a
malty
7.1 Všeobecne
7.2 Hodnoty Rdesign,mas alebo design,mas založené na výpočtoch.
7.3 Hodnoty Rdesign,mas alebo design,mas muriva zhotoveného z murovacích prvkov s dutinami alebo skladaných a malty založené na tabuľkových
hodnotách
7.3.1 Tabuľkové hodnoty
8 Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla muriva
9 Merná tepelná kapacita
10 Pravidlá zaokrúhľovania hodnôt murív
Príloha A (normatívna) – Tabuľkové hodnoty 10, dry materiálov použitých pri výrobkoch na murovanie
Príloha B (informatívna) – Hodnoty Rdry,mas alebo 10,dry,mas muriva zhotovenej z rôznych murovacích prvkov s dutinami
Príloha C (informatívna) – Príklad použitia tabuliek z prílohy B
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na vhodnú metodu výpočtu
D.1 Vlastnosti programu
D.2 Vstupné údaje a výsledky
D.3 Kontrola presnosti programu
D.4 Referenčné príklady
Príloha E (informatívna) – Hodnotenie
Príloha F (informatívna) – Alternatívne postupy korekcie obsahu vlhkosti pri prvkoch s vytvorenými dutinami
Literatúra