SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13481-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13481-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13481-3
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 3: Systémy upevnenia pre drevené podvaly
Anglický názov: Railway applications. Track. Performance requirements for fastening systems. Part 3: Fastening systems for wood sleepers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.100
Triediaci znak: 73 6370
Úroveň zapracovania: idt EN 13481-3:2012
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13481-3:2003-12 (73 6370)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre systémy upevnenia kategórií A - C a E, špecifikované v EN 13481-1: 2012, 3.1, použité na drevených podvaloch v koľaji so štrkovým koľajovým lôžkom s maximálnym konštrukčným nápravovým zaťažením a minimálnym polomerom oblúka podľa tabuľky 1. Požiadavky platia pre: -systémy upevnenia, ktoré pôsobia na pätu koľajnice a/alebo na stojinu koľajnice, tak pre priame ako aj nepriame systémy upevnenia; - systémy upevnenia pre tvary koľajníc podľa EN 13674-1 (okrem 49E4) a EN 13674-4. Táto norma neplatí pre systémy upevnenia s koľajnicami iných tvarov, pre tuhé systémy upevnenia alebo pre špeciálne systémy upevnenia použité v miestach montovaných alebo lepených stykov. Táto norma platí výhradne pre schvaľovanie typu kompletnej zostavy upevnenia.Obsah normy STN EN 13481-3
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky
5 Požiadavky
5.1 Všeobecne
5.2 Odpor proti pozdĺžnemu posunutiu koľajnice
5.3 Odpor proti pootočeniu koľajnice
5.4 Tuhosť koľajnicovej podložky a zostavy upevnenia
5.5 Účinok cyklického zaťažovania
5.6 Účinok vystavenia náročným podmienkam prostredia
5.7 Rozmery
5.8 Vplyv tolerancií systému upevnenia na rozchod koľaje
5.9 Upínacia sila
5.10 Prevádzkové skúšky
5.11 Tlmenie hluku a vibrácií
6 Skúšobné vzorky
7 Vhodnosť použitia
8 Označovanie, etiketovanie a balenie
Príloha A (informatívna) – Hluk a vibrácie
A.1 Všeobecne
A.2 Značky
A.3 Parametre pre výpočet vibrácií v okolitom prostredí
A.4 Výpočet útlmu vibrácií
A.5 Hluk v okolitom prostredí
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice EU 2008/57/ES
Literatúra
Tabuľka 1 – Kritériá kategórií systémov upevnenia
Tabuľka 2 – Zaťaženie pre meranie tuhosti
Tabuľka 3 – Skúšobné zaťaženia a pôsobiská zaťaženia
Obrázok 1 – Rozloženie pôsobiaceho zaťaženia
Obrázok 2 – Priestor pre upevnenie koľajníc