Tlačiť

STN EN 13481-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13481-4
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 4: Systémy upevnenia pre oceľové podvaly
Anglický názov: Railway applications. Track. Performance requirements for fastening systems. Part 4: Fastening systems for steel sleepers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia: 1. 10. 2022
Jazyk: SK
ICS: 93.100
Triediaci znak: 73 6370
Úroveň zapracovania: idt EN 13481-4:2012
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13481-4:2022-10 (73 6370)
Nahradené normy: STN EN 13481-4:2003-12 (73 6370)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre systémy upevnenia kategórií A - C a E, špecifikované v EN 13481-1: 2012, 3.1, použité na priamych oceľových podvaloch v koľaji so štrkovým koľajovým lôžkom s maximálnym konštrukčným nápravovým zaťažením a minimálnym polomerom oblúka podľa tabuľky 1. Požiadavky platia pre: - systémy upevnenia, ktoré pôsobia na pätu koľajnice a/alebo na stojinu koľajnice, tak pre priame ako aj nepriame systémy upevnenia; - systémy upevnenia pre tvary koľajníc podľa EN 13674-1 (okrem 49E4) a EN 13674-4 + A1. Táto norma neplatí pre systémy upevnenia s koľajnicami iných tvarov, pre tuhé systémy upevnenia alebo pre špeciálne systémy upevnenia použité v miestach montovaných alebo lepených stykov. Táto norma platí výhradne pre schvaľovanie typu kompletnej zostavy upevnenia.Obsah normy STN EN 13481-4
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky
5 Požiadavky
5.1 Odpor proti pozdĺžnemu posunutiu koľajnice
5.2 Odpor proti pootočeniu koľajnice
5.3 Tuhosť koľajnicovej podložky a zostavy upevnenia
5.4 Účinok cyklického zaťažovania
5.5 Elektrický odpor
5.6 Účinok vystavenia náročným podmienkam prostredia
5.7 Rozmery
5.8 Vplyv tolerancií systému upevnenia na rozchod koľaje
5.9 Upínacia sila
5.10 Prevádzkové skúšky
5.11 Tlmenie hluku a vibrácií
6 Skúšobné vzorky
7 Vhodnosť použitia
8 Označovanie, etiketovanie a balenie
Príloha A (normatívna) – Účinok cyklického zaťažovania - usporiadanie pre oceľový podval
A.1 Značky
A.2 Skúšobná zostava
A.3 Správa o skúške
Príloha B (informatívna) – Hluk a vibrácie
B.1 Všeobecne
B.2 Značky
B.3 Parametre pre výpočet vibrácií v okolitom prostredí
B.4 Výpočet útlmu vibrácií
B.5 Hluk v okolitom prostredí
Literatúra
Tabuľka 1 – Kritériá kategórií systémov upevnenia
Tabuľka 2 – Zaťaženie pre meranie tuhosti
Tabuľka 3 – Skúšobné zaťaženia a pôsobiská zaťaženia
Tabuľka A.1 – Rozmery podložky (mm)
Obrázok 1 – Rozloženie pôsobiaceho zaťaženia
Obrázok 2 – Priestor pre upevnenie koľajníc
Obrázok A.1 – Skúšobná zostava