SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13200-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13200-1


Označenie: STN EN 13200-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia pre divákov. Časť 1: Všeobecné charakteristiky priestorového usporiadania hľadiska
Anglický názov: Spectator facilities.Part 1:General characteristics for spectator viewing area
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2013
Dátum zrušenia: 1. 8. 2019
Jazyk: SK
ICS: 91.040.10, 97.200.10, 97.220.10
Triediaci znak: 73 5230
Úroveň zapracovania: idt EN 13200-1:2012
Vestník: 01/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13200-1:2019-08 (73 5230)
Nahradené normy: STN EN 13200-1:2006-11 (73 5230)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje návrh a manažment požiadaviek na zariadenia pre divákov nachádzajúce sa na stálych alebo dočasných miestach konania predstavení vrátane športových štadiónov, športových hál, vnútri objektov alebo na voľných priestranstvách tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť.Obsah normy STN EN 13200-1
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Materiály a technické inštalácie
5 Hľadisko
6 Stanovenie návrhovej kapacity zariadenia pre divákov
7 Priepustnosť východov z hľadísk
8 Zaťaženie a iné dynamické namáhania
9 Čiara viditeľnosti
Príloha A (informatívna) – Príklad zariadenia pre divákov
Príloha B (informatívna) – Najväčšia pozorovacia vzdialenosť
Príloha C (informatívna) – Klasifikácia športových priestorov a kritériá na určenie skupín
Príloha D (informatívna) – Zastrešenie tribún
Príloha E (informatívna) – Priepustnosť východov z hľadísk
Literatúra
Obrázok 1 – Príklad miest na sedenie Pevne osadené sedadlá
Obrázok 2 – Príklad miest na sedenie Sklápacie sedadlá
Obrázok 3 – Príklad miest na sedenie na lavičkách
Obrázok 4 – Príklad miest na sedenie na stupňoch
Obrázok 5 – Príklad miest na státie na stupňoch
Obrázok 6 – Príklad miest na státie na rampe
Obrázok 7 – Miesto pre diváka na invalidnom vozíku
Obrázok 8 – Parametre vzorca na výpočet miest na sedenie
Obrázok 9 – Čiara viditeľnosti diváka sediaceho v prvom rade
Obrázok A.1 – Zariadenie pre divákov
Obrázok A.2 – Usporiadanie zariadenia pre divákov
Obrázok B.1 – Najväčšia pozorovacia vzdialenosť
Obrázok D.1 – Príklady zastrešenia alebo balkónov Schémy nerušeného výhľadu
Tabuľka 1 – Odporúčaný počet miest pre invalidné vozíky v novo budovaných zariadeniach pre divákov
Tabuľka B.1 – Odporúčané a prípustné pozorovacie vzdialenosti
Tabuľka C.1 – Kritériá na určenie skupín
Tabuľka C 2 – Klasifikácia športov pri zohľadnení rýchlosti činnosti a rozmerov športoviska vrátane výšky pozorovaného bodu