SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6128-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6128-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6128-1
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Časť 1: Vtláčaný asfaltový betón
Anglický názov: Road Building.Part 1:Hot rolled asphalt concrete
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6128
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6128:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie asfaltových vtláčaných vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, letísk a iných dopravných plôch z asfaltových zmesí vtláčaného asfaltového betónu v súlade s STN EN 13108-4 Asfaltové zmesi.Požiadavky na materiály. Časť 4:Vtláčaná úprava.Obsah normy STN 73 6128-1
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Značky a označovanie
4 Použitie vo vozovke
5 Stavebné materiály
5.1 Spojivo
5.2 Kamenivo
6 Stavebná zmes
6.1 Návrh a zloženie zmesi vtláčaného asfaltového betónu
6.2 Zrnitosť
6.3 Obsah spojiva
6.4 Prísady
7 Stavebné práce
7.1 Druh a úprava podkladu
7.2 Výroba zmesi vtláčaného asfaltového betónu HRA
7.3 Doprava zmesi vtláčaného asfaltového betónu HRA
7.4 Rozprestieranie zmesi vtláčaného asfaltového betónu HRA
7.5 Klimatické podmienky pri pokládke zmesi vtláčaného asfaltového betónu HRA
7.6 Zhutňovanie zmesi vtláčaného asfaltového betónu HRA
7.7 Výroba obaľovaného kameniva
7.8 Rozprestieranie obaľovaného kameniva
7.9 Zhutňovanie vtláčanej vrstvy HRA
7.10 Ošetrovanie vrstvy HRA
8 Skúšanie
8.1 Druhy skúšok
8.2 Počiatočná skúška typu (PST)
8.3 Plánované skúšky
8.4 Preberacie skúšky hotovej vrstvy
9 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
Literatúra
Tabuľka 1 – Značky vtláčaných vrstiev
Tabuľka 2 – Použitie asfaltových zmesí vtláčaného asfaltového betónu pre obrusné vrstvy
Tabuľka 3 – Použitie asfaltových zmesí vtláčaného asfaltového betónu pre ložné a horné podkladové vrstvy
Tabuľka 4 – Hrúbka vtláčaného asfaltového koberca HRA
Tabuľka 5 – Odporúčané množstvo asfaltu pre spojovací postrek
Tabuľka 6 – Dávkovanie kameniva obaľovaného asfaltom
Tabuľka 7 – Druhy skúšok
Tabuľka 8 – Preberacie skúšky hotovej vrstvy, dovolené odchýlky hrúbok vrstiev
Tabuľka 9 – Preberacie skúšky hotovej vrstvy, dovolená odchýlka rovnosti vrstvy
Tabuľka 10 – Preberacie skúšky hotovej vrstvy; požadované parametre miery zhutnenia