Tlačiť

STN P CEN/TS 16326Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16326
Slovenský názov: Poštové služby. Hybridná pošta. Funkčná špecifikácia pre poštové registrovanie elektronickej pošty
Anglický názov: Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.240
Triediaci znak: 01 0704
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16326:2013
Vestník: 04/13
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do septembra 2015.
Predmet normy:Obsah normy STN P CEN/TS 16326
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Symbols and abbreviations
5 Coordinate system
5.1 Conceptual models
5.2 Operation scenarios
5.2.1 Mailer and addressee/mailee both using an Email Client Interface and subscribing to PReM Service provided by different postal operators
5.2.2 System workflow of mailer and addressee/mailee using an Email Client Interface and subscribing to PReM Service provided by different
postal operators
5.2.3 Mailer and addressee/mailee both using Web-based Interface and subscribing to PReM Service provided by different postal operators
5.2.4 System Workflow of mailer and addressee/mailee using Web-based Interfaces and subscribing to PReM Service provided by different postal
operators
5.2.5 PReM implementation
5.2.6 Interoperation between PReM System and non-PReM System
6 Roles in PReM
7 Functional specification
7.1 Introduction
7.2 Functional description
7.2.1 CheckIntegrity
7.2.2 LogEvent
7.2.3 PostMark
7.2.4 RetrieveResults
7.2.5 Sign
7.2.6 Verify
7.2.7 SendMessageToDestination
7.2.8 RejectMessage
7.2.9 SubscribeNotification
7.2.10 UnsubscribeNotification
7.2.11 ReceiveNotification
8 Data Structures and Formats
8.1 Introduction
8.2 Message format
8.3 Evidence types
8.4 Evidence format
8.5 Signature format
9 Policy considerations
9.1 Introduction
9.2 Identity management and authentication models
Annex A (normative) PReM XML Schema V1.00
Annex B (normative) PReM Web Services Description Language (WSDL) V1.0
Annex C (informative) Relevant intellectual property rights (IPR)
C.1 Introduction
C.2 IPR advised
Bibliography