SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13378+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13378+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13378+A1
Slovenský názov: Stroje na výrobu cestovín. Lisy na cestoviny. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Pasta processing plants. Pasta presses. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 5030
Úroveň zapracovania: idt EN 13378:2001+A1:2013
Vestník: 06/13
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13378:2004-05 (51 5030)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, výrobu a na informácie na bezpečné používanie lisov na cestoviny (pozri kapitolu 3), používaných v nepretržitých výrobných prevádzkach schopných vyrábať viac ako 100 kg/h. Špecifikuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, výrobu a informácie na bezpečné používanie uvedených strojov, známych pod pomenovaním lisy, ktoré sú klasifikované ako stacionárne jednotky, ktoré sa nemôžu presúvať, keď sú v prevádzke. Lis na cestoviny sa začína dávkovacou jednotkou a končí sa tvarovacou matricou. Lisovanie zahŕňa na-sledujúce procesy: -dávkovanie tuhých a tekutých prísad; -miesenie prísad; -vytláčanie cesta; -tvarovanie cesta. Rezacia jednotka je vylúčená. Závažné ohrozenia pokryté touto normou sú uvedené v kapitole 4. Tieto ohrozenia, ako aj opatrenia na ich zníženie, sú opísané v tejto európskej norme.