SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13379+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13379+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13379+A1
Slovenský názov: Stroje na výrobu cestovín. Rozdeľovacie, sťahovacie a rezacie stroje, návratný dopravník tyčiek, zásobník tyčiek. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Pasta processing plants. Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor, stick magazine. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 5040
Úroveň zapracovania: idt EN 13379:2001+A1:2013
Vestník: 06/13
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13379:2004-05 (51 5040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre rozdeľovací, sťahovací a rezací stroj ako aj pre návratný dopravník tyčiek a zásobník tyčiek (pozri kapitolu 3), používane v nepretržitých výrobných prevádzkach schopných vyrábať viac ako 100 kg/h. Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, výrobu a informácie na bezpečné používanie rozdeľovacieho, sťahovacieho a rezacieho stroja ako aj návratného dopravníka tyčiek a zásobníka tyčiek, ktoré sú klasifikované ako stacionárne jednotky, ktoré sa nemôžu presúvať, keď sú v prevádzke. Táto európska norma neplatí pre: -stroje pre domácnosť; - poloautomatické stroje, nazývané dávkové stroje, vyžadujúce si ručné nakladanie. Závažné ohrozenia pokryté touto normou sú uvedené v kapitole 4. Pomocné zariadenia, ktoré nie sú integrálnou súčasťou stroja (napríklad násypné zásobníky), táto európska norma nerieši.