SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12828
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12828


Označenie: STN EN 12828 zrušená
Slovenský názov: Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
Anglický názov: Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Dátum zrušenia: 1. 10. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0310
Úroveň zapracovania: idt EN 12828:2012
Vestník: 05/13
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12828+A1:2014-10 (06 0310)
Nahradené normy: STN EN 12828:2003-11 (06 0310)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje kritériá návrhu pre vodné vykurovacie systémy v budovách s maximálnou prevádzko-vou teplotou do 105 °C. Pri vykurovacích systémoch s maximálnymi prevádzkovými teplotami nad 105 °C možno uplatniť iné bezpečnostné hľadiská ako tie, ktoré sú uvedené v 4.6. Ostatné články tejto normy platia aj pre tieto systémy. Táto norma nemení normy na výrobky alebo požiadavky na inštaláciu výrobkov. Táto norma sa týka na-vrhovania: systémov výroby tepla; systémov rozvodu tepla; systémov odovzdávania tepla; riadiacich systémov. Táto norma berie do úvahy potrebu tepla pripojených systémov (napr. príprava teplej vody, dodávka tepla pre výrobné procesy, klimatizácia, vetranie) pri navrhovaní výroby tepla, neplatí však pre navrhovanie týchto systémov. Neobsahuje požiadavky na inštaláciu, preberanie alebo inštrukcie na prevádzku, údržbu a používanie vodných vykurovacích systémov. Neplatí pre navrhovanie systémov na dodávku paliva a energie.