Tlačiť

STN EN 16283Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16283
Slovenský názov: Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Skúšobná metóda na meranie sily na prepichnutie membrány
Anglický názov: Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the force to pierce the membrane
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 55.120
Triediaci znak: 77 7022
Úroveň zapracovania: idt EN 16283:2013
Vestník: 05/13
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: