Tlačiť

STN EN 16285Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16285
Slovenský názov: Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Skúšobná metóda na meranie deformácie telesa hliníkovej tuby (gilotínová skúška)
Anglický názov: Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Dátum zrušenia: 1. 3. 2022
Jazyk: EN
ICS: 55.120
Triediaci znak: 77 7024
Úroveň zapracovania: idt EN 16285:2013
Vestník: 05/13
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16285:2022-03 (77 7024)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: