Tlačiť

STN EN 16153


Označenie: STN EN 16153 zrušená
Slovenský názov: Svetlopriepustné ploché viacvrstvové polykarbonátové (PC) dosky na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2013
Dátum zrušenia: 1. 7. 2015
Jazyk: EN
ICS: 83.140.10, 91.060.20
Triediaci znak: 74 7722
Úroveň zapracovania: idt EN 16153:2013
Vestník: 07/13
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16153+A1:2015-07 (74 7722)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: