Tlačiť

STN P CEN/TS 14999Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 14999
Slovenský názov: Lepidlá na potrubné systémy z termoplastov. Skúška urýchleného starnutia v nádobe na skladovanie
Anglický názov: Adhesives for thermoplastic piping systems - Accelerated ageing test in storage container
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 83.180
Triediaci znak: 66 8832
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 14999:2013
Vestník: 07/13
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 14999:2006-11 (66 8832)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do 31. 5. 2015.
Predmet normy: