SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 17123-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 17123-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 17123-6
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 6: Rotačné laserové prístroje
Anglický názov: Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 6: Rotating lasers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.180.30
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 17123-6:2012
Vestník: 08/13
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 17123-6:2010-02 (73 0212)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšobné postupy, zamerané na určovanie a odhad presnosti (opakovateľnosti) rotačných laserových prístrojov a pomocného vybavenia pri meraniach v stavebníctve a geodézii. Cieľom týchto skúšok je najmä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov pre príslušnú úlohu a splnenie požiadaviek iných noriem. Táto časť ISO 17123 môže slúžiť ako jeden z prvých krokov v postupe hodnotenia neistoty merania. Rozlišuje medzi rôznymi charakteristikami presnosti a cieľmi skúšania, ako sú opakovateľnosť a reprodukovateľnosť (opakovateľnosť za zmenených podmienok merania, napr. medzi dňami) a podáva dôkladné posúdenie všetkých možných zdrojov chýb, ako je uvedené v ISO/IEC GUIDE 98-3 a ISO 17123-1. Tieto postupy sú určené na skúšanie prístrojov v teréne bez potreby ďalších zariadení a sú navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný vplyv atmosférických podmienok na výsledok skúšky.