Tlačiť

STN EN ISO 14451-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 14451-1
Slovenský názov: Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 1: Terminológia (ISO 14451-1: 2013)
Anglický názov: Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO 14451-1:2013)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 01.040.43, 43.040.80
Triediaci znak: 66 8251
Úroveň zapracovania: idt ISO 14451-1:2013, idt EN ISO 14451-1:2013
Vestník: 08/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/13,
Nariadenie vlády: 485/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: