SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 4505
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 4505


Označenie: STN 74 4505 zrušená
Slovenský názov: Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie
Anglický názov: Floors. Common regulations. Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Dátum zrušenia: 1. 6. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.060.30
Triediaci znak: 74 4505
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/13
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 74 4505:2022-06
Nahradené normy: STN 74 4505:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na navrhovanie, zhotovovanie a skúšanie podláh vo vnútornom a vonkajšom prostredí stavieb. Norma rozlišuje podlahy v bytových budovách a nebytových budovách a zvlášť v budovách priemyselných stavieb, tzv. priemyselné podlahy. Využitie priemyselných podláh sa neviaže len na účel užívania budovy. Podlahy sa rozdeľujú podľa ich zaťaženia. Táto norma ako celok sa nevzťahuje na podlahy na športové účely, ani na podlahy budov na ustajnenie zvierat. Technické princípy a konštrukčné zásady, ktoré nie sú v rozpore so špecifickými požiadavkami na tieto podlahy vyplývajúcimi z konkrétneho účelu použitia, sa však môžu použiť.