Tlačiť

STN EN 61010-2-201Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61010-2-201
Slovenský názov: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-201: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Dátum zrušenia: 22. 6. 2023
Jazyk: EN
ICS: 13.110, 17.020, 19.020, 25.040.40
Triediaci znak: 18 7050
Úroveň zapracovania: idt IEC 61010-2-201:2013, idt EN 61010-2-201:2013
Vestník: 11/13
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie: 10/13,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Oprava AC V 12/13
Nahradzujúce normy: STN EN IEC 61010-2-201:2019-02 (18 7050)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: