SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 4126-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 4126-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 4126-5
Slovenský názov: Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 5: Ovládacie bezpečnostné systémy na uvoľňovanie tlaku (ISO 4126-5: 2013)
Anglický názov: Safety devices for protection against excessive pressure. Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.240
Triediaci znak: 13 6668
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 4126-5:2013, idt ISO 4126-5:2013
Vestník: 11/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 5/14,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny: Zmena *A1 V 11/16
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 4126-5:2005-06 (13 6668)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 4126 špecifikuje všeobecné požiadavky na ovládacie bezpečnostné systémy na uvoľňovanie tlaku (CSPRS) bez ohľadu na pracovnú látku, na ktorú sa navrhujú. Platí na hlavné ventily s najmenším prietokovým priemerom 4 mm a väčším, ktoré sú určené na používanie pri nastavenom (manometrickom) tlaku 0,1 bar a väčšom. Výška teploty nie je obmedzená. Táto norma je výrobkovou normou a neplatí na používanie.