SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1537
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1537Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1537
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy
Anglický názov: Execution of special geotechnical works. Ground anchors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1005
Úroveň zapracovania: idt EN 1537:2013
Vestník: 11/13
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1537:2002-12 (73 1005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa týka horninových kotiev injektovaných v horninovom prostredí, ktoré sa napínajú a skúšajú. Môžu sa použiť ako trvalé alebo dočasné. Kotvy sa navrhujú v súlade s EN 1997-1 a skúšajú sa v súlade s prEN ISO 22477-5. Typické upevnené a tlačené kotvy sú zobrazené na obrázkoch 1 a 2. Termín "hornina" zahŕňa zeminu, skalu a násyp vybudovaný počas alebo pred realizáciou stavby. Projektovanie a navrhovanie horninových kotiev si vyžaduje skúsenosti a znalosti v tejto špecializovanej oblasti. Počas zhotovovania a skúšania sa vyžadujú skúsenosti, kvalifikovaná práca a dozor. Táto norma nemôže nahradiť znalosti špecialistov a odborné skúsenosti zhotoviteľov vyžadované pre použitie tejto normy. V tejto norme nie sú obsiahnuté systémy kotvenia ako ťahové pilóty, zavŕtavané kotvy, mechanické kotvy, zemné klince, zabezpečovacie kotvy a rozpínané kotvy.